First lot Previous lot Lot 789 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:789
Book nr:32548
Author:[BIBLIA SACRA]
Title:Biblia sacra. Dat is De geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en Nieu Testament. Oversien en verbetert na den lesten Roomschen text
Town:Antwerpen
Publisher:Jan Moerentorf; nu herdruckt by Pieter Jacopsz. Paets
Year:1657
Description:2 dln. in 1 vol. in-f? (36 x 22,5 cm), [8] + 1265 + [1 bl. f.], 468 + [6] pp. Tekst op 2 kol. met dubbele omkadering. Met gegrav. titel, gegrav. wapenschild van 'Ambrosius Capello' en 1220 houtsneden i.t. gesneden door Christoffel van Sichem naar A. D?rer, Aldegrever, Hans Sebald Beham, Holbein etc., met initialen, kop- en slotvignetten. Ex. vermeerderd met 12 houtsneden door o.a. C. van Sichem in het Nieuwe Testament. Vol kalfsleder uit met blindstempeling uit 16de eeuw, rug met 6 nerven is vernieuwd, volledig met sluitingen.
Note:Standaardbijbel voor Vlaamse rooms-katholieken (1ste ed. verscheen in 1599, cfr. Funck, p. 394). Darlow-Moule 3314: 'A new and illustrated edition of the Roman Catholic Bible of 1599. The N.T., including the O.T. Epistles, is a revision by H. van den Leemputte"
Price:€700 - €1000
Sellingprice:€700
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)