First lot Previous lot Lot 736 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:736
Book nr:30973
Author:(VAN LEKEBURNE, Judocus)
Title:Handboeksken van het broederschap van Jesus, Maria, Anna, tot Bottelaer
Town:Gend
Publisher:Cornelis Meyer
Year:[tussen 1705-1735]
Description:In-18?, [6], 209, [1] pp, titelvignet in houtsnede, gebonden in vol leder, ??n hoek versleten. Bijgevoegd: De Discipline des Duyvels, ofte De Duyvelsche Geessel ... vermeerdert met seer krachtige Gebeden en verscheyde hulpmiddelen om te wederstaen aen alle gevaeren en Tooveryen... Alkemaer, wed. Jan de Vliet, 1698. In-18?, 28 pp, zonder kaft of band. Niet gevonden in bibliotheken of de gebruikelijke naslagwerken.
+ Den H. Marculphus, gezeyd S. Marcoen ... in de Parochiale Kerke van Wondelgem. Gend, Poelman, [1802]. 20 pp, blauw papieren kaftje.
+ Catechismus ofte Christelyke leeringe .. Gend, Bogaert - De Clercq, (1786). Genaaid, papieren omslag (samen: 4 stuks)
Note:
Price:€120 - €180
Sellingprice:€160
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)