First lot Previous lot Lot 1195 from 1246 Next lot Last lot
Lot nr:1195
Book nr:29166
Author:DE DAMHOUDER, Joost
Title:Practycke in criminele saecken... Item hier is noch by ghevoecht d'Ordinantie op t'stuck vande Criminele Justitie in dese Nederlanden
Town:Utrecht
Publisher:Johan van Waesberge
Year:1642
Description:2 dln. in 1 vol. in-8?, gegrav. titel + [16] + 366 pp. + [1 blanco f.],102 pp. = [1 blanco f.]. Ge?llustreerd met een gegrav. titelblad in kopergravure (omkadering stelt Justitia en 7 doodstraffen voor), met 56 houtblokjes in de tekst, drukkersmerk op titelblad van tweede deel, enkele slotvignetten. Marge van gegrav. titel wat kort, enkele bleke watervlekken op de laatste bladen. Perkamenten band uit de tijd, gladde rug, voorste scharnier binnen komt deels los, gespikkelde sneden
Note:Ref. Bib. Belg. II D48. Verscheen gelijktijdig te Rotterdam bij Pieter van Waesberge, met dezelfde drukfouten toe. Herdruk van de 1618-editie
Price:€320 - €360
Sellingprice:€400
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)