First lot Previous lot Lot 850 from 1201 Next lot Last lot
Lot nr:850
Book nr:27782
Author:[STATENBIJBEL]
Title:Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments
Town:Amsterdam
Publisher:Wed. Paulus Aertz van Ravesteyn
Year:1657 (1972)
Description:Folio, titelgravure en talrijke prenten. Anastatische herdruk door uitgeverij "De Banier" in Utrecht anno 1972. Met kaarten buiten tekst. Leeg familie-register los bijgevoegd. Vol kalfslederen band met blindstempeling en bronzen sierstukken en sloten
Note:Herkomst: Bibliotheek Mari?nhage Eindhoven
Price:€80 - €120
Sellingprice:€140
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)