First lot Previous lot Lot 932 from 1045 Next lot Last lot
Lot nr:932
Book nr:26617
Author:SCHITELER, Francimus, pseud. van Franciscus l'Hermite SJ
Title:Mey-boom gheplant aen de gereformeerde broeders van s'Hertogen-Bos ende gecroont met dry laurieren. : I. Nievwe helle-kermis in desen tweeden druck vermeerdert met de Geeusche Bulle, ende wederlegginge op alle haere stucken. II. Hemelsche-kermis ofte Toet-steen ende valuatie vanden waren, oprechten, catholiecken aflaet op gewegen teghen den Geeuschen. III. Veneetsche triakel tegen seeckere verwaeyde mage-pillen van eenen gereformeerden quack-salver bereyt op de helle-kermis
Town:In Christiaens Stadt
Publisher:by Philotheus Philaletes
Year:1651
Description:In-8?, [8], 144, [8] pp, pp 147-404. Gedrukt in gotische letters. Mooie initialen in houtsnede. Fictieve drukplaats, mogelijk gedrukt te Antwerpen. Gebonden in vol ivoorkleurig perkament uit de tijd, met opstaande randen, titel in inkt op de rug
Note:Provenance: Bibliotheek Mari?nhage Eindhoven. Polemiek tussen een calvinist en een katholiek. Ref. De Backer-Sommervogel Vol IV , col. 305
Price:€180 - €260
Sellingprice:€90
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)