First lot Previous lot Lot 622 from 1045 Next lot Last lot
Lot nr:622
Book nr:26139
Author:[ARCHIEF - OOSTKAMP]
Title:Archiefbescheiden inzake goederen te Oostkamp behorende aan de familie Damezin en De Meulenaere.
Town:Oostkamp
Publisher:
Year:1780-19e eeuw
Description:- Staat van goed en uitgroting, papier, in-f?, 98+2 ff en 6 ff. Het sterfhuis van Marie Agnes van Severen, weduwe van Jacques Demeulenaere (+23 december 1779)., gebonden in perkamenten band. 2 stukken
- Schenkingsakte op perkament, 20 x 30 cm, 14 ff. Schenking van 191 gemeten 1 lijn 67 roeden land en bos met kasteel, huizen, stallingen en hofsteden te Oostkamp door Isabelle Anthonette de Brinq, weduwe van J.B. Vustaert, heer van Walders aan haar dochter Louyse Dorothea de Groote in huwelijk met Anthonis Damezin, voor de schepenen van het Brugse Vrije, 1 juli 1690.
- Schenkingsakte op papier, 18 x 24,5 cm, 25ff. Schenking van een partij meersland te Erkegem door Laurentien De Wulf aan Marie Josepha Damezin, douariere Vallentin De Stappens de Harnes, voor de schepenen van Erkegem, 8 augustus 1789. Gebonden in perkamenten band met bijlage.
- Onderhandse pachtbrief op papier voor een hofstede met gronden te Loppem door Matthias en Balthazar Van Damme aan Pieter Beuselinck, 24 juni 1766.
- Stuk inzake de eigendommen te van Anthonis Damezin, 1756.
- kopie van schatting van de eigendommen van Guillelmus Van den Bogaerde De Meirelbeke te Oostkamp en Loppem, door gezworen landmeter Charles Beaucourt. 2 katernen
- Stuk met de sterfdatums van de leden van de familie De Meulenaere, 19e eeuw.
Samen 7 stukken
Note:
Price:€180 - €260
Sellingprice:€180
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)