HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1101 to 1120 from 1172 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1101 ALCIATI, Andrea

price: €800 - €1200
Emblemata D.A. Alciati, denuo ab ipso autore recognita, ac, quae desiderabantur, imaginibus locupletata : Accesserunt noua aliquot ab autore emblemata suis quoq : eiconibus insignitabid
Click to enlarge image 1102 BRO▄ERIUS van NIEDEK, Mattheus (1677-1742)

price: €120 - €180
Zederyke zinnebeelden der Tonge ... nieuwe uitgave vermeerderd met eenige uitgezochte gedachten ... uit de nachtbedenkingen van Eduard Young door Jean Scipion Vernede op nieuw uit het Fransch vertaaldbid
Click to enlarge image 1103 BRUNE, Johannes de

price: €650 - €900
Emblemata of zinne-werck: voorghestelt, in beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden veijlen onser eeuwe. Spe et metubid
Click to enlarge image 1104 BRUNE, Johannes de

price: €450 - €600
Emblemata of zinne-werck: voorghestelt, in beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden veijlen onser eeuwe. Spe et metubid
Click to enlarge image 1105 BURGUNDIA, Antonius Ó (1594-1657)

price: €280 - €360
Mundi Lapis Lydius sive emblemata moralia nobilissimi viri d. Antonius Burgundia. Vanitas per Veritatem falsi accusatur & convinciturbid
Click to enlarge image 1106 CASTRO, J.

price: €70 - €90
De on-ghemaskerde liefde des Hemels ...met schoone Sinne-beldenbid
Click to enlarge image 1107 CATS, Jacob

price: €180 - €260
Alle de wercken van de heer Jacob Catsbid
Click to enlarge image 1108 ENGELGRAVE, Henricus

price: €90 - €140
Lux Evangelica sub velum sacrorum emblematum recondita. P. IIbid
Click to enlarge image 1109 FAERNO, Gabriele

price: €280 - €360
FabulŠ Centum ex antiquis auctoribus delectŠ, Carminibus explicatŠ ... Editio Nova / Cent Fables choisies des anciens auteurs... traduites par Mr. Perraultbid
Click to enlarge image 1110 GRAAUWHART, Hendrik

price: €160 - €300
Voorbeeldelyke zeede-lessen, genoomen uyt den eersten toestand des werelds, des menschen leven, ampten, staaten, konsten, en neygingen des gemoeds; tot vordering ter godvrugtigheidbid
Click to enlarge image 1111 [HOLBEIN, Hans]

price: €1800 - €2600
Imagines mortis. Hic accesserunt, Epigrammata, Ŕ Gallico idiomate Ó Georgio Aemylio in Latinum translata.bid
Click to enlarge image 1112 HUGO, Herman - Otto VAENIUS

price: €70 - €100
De godlievende ziel vertoont in zinnebeeldenbid
Click to enlarge image 1113 LUIKEN, Jan

price: €160 - €240
Beschouwing der Wereld, bestaand in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzenbid
Click to enlarge image 1114 LUIKEN, Jan

price: €90 - €160
De Bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerlij bloemenbid
Click to enlarge image 1115 LUIKEN, Jan

price: €70 - €90
De Zedelyke en Stichtelyke Gezangen en den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheidbid
Click to enlarge image 1116 LUIKEN, Jan

price: €100 - €160
Jezus en de ziel. Een geestelyke spiegel voor 't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden. Vervat in drie deelenbid
Click to enlarge image 1117 PERS, Dirck Pietersz

price: €120 - €180
Bellerophon of lust tot wysheyt door sinne-beelden leerlijck vertoontbid
Click to enlarge image 1118 POIRTERS, Adrianus SJ (1605-1674)

price: €70 - €100
Heyligh Hof vanden keyser Theodosius verciert met sinnebeelden, rymdichten en sedeleeringenbid
Click to enlarge image 1119 POIRTERS, Adrianus SJ

price: €180 - €260
Het masker van de Wereldt afgetrockenbid
Click to enlarge image 1120 ROSCIUS, Julius, Hortinus

price: €280 - €400
Emblemata Sacra S. Stephani Caeli Montis intercolumniis affixabid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 Next page Last page