HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1021 to 1040 from 1172 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1021 [ZEILLER, Martin]

price: €380 - €500
Nieuvve en bondige beschriving der koningrijken Denemerken en Noorweegenbid
Click to enlarge image 1022 BENTIVOGLIO, Guido

price: €180 - €260
Della guerra di Fiandra. Con le aggiunte fatteui dall'autore..bid
Click to enlarge image 1023 BENTIVOGLIO, Guido

price: €180 - €240
Las Guerras de Flandes desde la mverte del emperador Carlos V. hasta la conclusion de la tregua de doze añosbid
Click to enlarge image 1024 BENTIVOGLIO, Guido; MONMOUTH, Henry, earl of (translator)

price: €800 - €1200
The History of the Warrs of Flandersbid
Click to enlarge image 1025 BOR CHRISTIAENSZ, Pieter

price: €800 - €1400
Nederlantsche oorloghen, beroerten, ende borgerlijcke oneenicheyden, beginnende mette opdrachte [...] aen [...] Philippus van Spangien, tot de droevige doot van [...] Willem prince van Orangien. / Vervolch vande Neerlandsche Oorloghen, beroerten ... / Register ofte bladt-wyserbid
Click to enlarge image 1026 BOSSUET, Jacques Benigne

price: €90 - €160
Defensio declarationis celeberrimae, quam de potestate ecclesiastica sanxit Clerus Gallicanus [...] Nunc primum in lucem editabid
Click to enlarge image 1027 BUNDERIUS, Joannes

price: €100 - €160
Compendium rerum theologicarum uae hodie in contreversia agitanturbid
Click to enlarge image 1028 DE COUSSEMAKER, Ed.

price: €180 - €240
Troubles religieux du XVIe siècle dans la Flandre Maritime 1560-1570 documents originauxbid
Click to enlarge image 1029 [FUNCK & DILLENS]

price: €500 - €700
Plans et journaux des sieges de la derniere guerre de Flandres, rassemblés par deux capitaines etrangers au service de Francebid
Click to enlarge image 1030 [GYSIUS, Johannes]

price: €240 - €360
Origo & Historia Belgicorum tumultuum Immanissimaeque crudelitatis per Cliviam & Westphaliam patratæbid
Click to enlarge image 1031 HUGO, Herman SJ

price: €900 - €1500
De militia equestri antiqua et nova ad regem Philippum IV ...bid
Click to enlarge image 1032 HUGO, Herman SJ

price: €500 - €600
Le siège de la ville de Bréda conquise par les armes du roy Philippe IV [...]. Traduict du latin [...], par Philippe Chiffletbid
Click to enlarge image 1033 [INDEX]

price: €90 - €140
Index Librorum Prohibitorum, SSmi D.N. Benedicti XIV, Pontifiis Maximi jussu Recognitus, atque editusbid
Click to enlarge image 1034 [KORAN]

price: €120 - €160
Mahomets Alkoran, door de Heer du Ryer uit d'Arabische in de Fransche taal gestelt; benevens een tweevoudige beschryving van Mahomets leven; en een verhaal van des zelfs reis ten hemel, gelijk ook zijn samenspraak met de Jood Abdias. Alles van nieuws door een lief-hebber overzien, en van alle druk-fouten gezuivertbid
Click to enlarge image 1035 KRAFFT, Jean Laurent

price: €280 - €400
Histoire générale de l'auguste maison d'Autrichebid
Click to enlarge image 1036 LAMBRECHT, Mathias

price: €90 - €140
Historia ecclesiastica oft Kerckelicke historie, om claerlijcken te sien de eendrachticheyt vande heylige catholijcke kercke des Heeren Jesu Christi, oock tot meerder verstant vande legenden oft leven der heylighen, ghenomen ende by een int corte vergadert wt verscheyden ghelooffelijcke legenden, historien ende oude schrijversbid
Click to enlarge image 1037 MAIMBOURG, Louïs SJ

price: €60 - €80
Histoire du grand schisme d'occident, dernière éditionbid
Click to enlarge image 1038 MOLINA [Christianus Vermeulen]

price: €90 - €120
Den oprechten schriftuerelijcken roomsch-catholycken mondt-stopper, den lesten druckbid
Click to enlarge image 1039 [MOORDAANSLAG op WILLEM van ORANJE]

price: €400 - €600
Een warachtighe gheschiededenisse (sic) die binnen de vermaerde Coopstadt van Brugghe in het jaer 1582. gehebeurt is om den hertoghe van Brabant [...] ende den prince van Orangie het leven te benemenbid
Click to enlarge image 1040 PAMELE, Jacques de

price: €240 - €300
Excellent et très utile traicté, de ne recevoir diverses religions en aucun royaume, monarchie, province... villes et citez, faict latin par M. Maistre Jacques Pamelie,... et rendu françois par Benoist Dutroncy...bid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 Next page Last page