HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 641 to 660 from 1002 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 641 A.F.V.U.S.

price: €80 - €140
Het open paradys der godt-minnende zielenbid
 642 ANTONINUS Florentinus, saint

price: €450 - €600
Opus insigne quod Summa ncuptbid
Click to enlarge image 643 AUGUSTINUS; BERNARD de CLAIRVAUX ; VAN HEMERT, Anthoon (vertaler)

price: €300 - €400
Vierighe meditatien oft aendachten. Ende die alleenspraken der zielen tot Godt. Ende dat Hantboecxken vander aenschouwinghe Christi ...bid
Click to enlarge image 644 [BEGIJNEN] - CHARLES, A.J.

price: €120 - €180
Het leven van de H. Moeder Begga, fondateuresse van de beggynenbid
Click to enlarge image 645 [BEGIJNEN AALST] - VAN SCHONENBERG, Franciscum

price: €180 - €240
Het seldtsaem ende wonderbaer leven van Joanna Dedemaecker eertits beggyntjen in 't beggyn-hof van Aelstbid
Click to enlarge image 646 BELLARMINUS, Robert S.J.

price: €80 - €120
De vier uuterste gepredickt binnen Loven int Latijnbid
Click to enlarge image 647 BONA, Giovanni

price: €120 - €180
De la preparation la mort, opuscule traduit du Latin en Francois par Messire Robert-Francois-Joseph Lemaire, chevalier, seigneur de Berguettes...bid
Click to enlarge image 648 BOURGHESIUS, Johannes

price: €240 - €360
Vitae passionis et mortis Jesu Chrtisti Domini nostri Mysteriabid
Click to enlarge image 649 BREYDEL, Nicolaus

price: €120 - €180
Breviarivm (oft) Kort begryp van het leven vande H. maghet en[de] martelaresse Barbarabid
Click to enlarge image 650 [CAIMO, Joannes Robertus]

price: €60 - €90
Godtvrugtige bemerkingen op het zorgvuldig en schuldig onderhouden en vieren der zondagen en geboden heyldagen tegen deszelfs overtreders uyt de grond-regels der H. Kerke en wetten der christene princen, met de maniere om de zelve heyliglyk en godtzalig over-te-brengen, voorgestelt en opgedragen aen alle zielminnende christene, en dienstig voor alle priesters en predikantenbid
Click to enlarge image 651 [CATECHISMUS]

price: €50 - €70
Catechismus of christelyke leering verdeelt in vyf deelen en een-en-veertig lessen, voor de catholyke jongheyd vant het Aerts-Bisdom ende alle andere bisdommen der Provincie van Mechelenbid
Click to enlarge image 652 CLICHTOVEUS, Judocus

price: €240 - €300
De doctrina moriendi opusculum, necessaria ad bene moriendum praeparamenta declarans ...bid
Click to enlarge image 653 [DE CLERCK]

price: €70 - €90
Leven van den zeer eerweerden heer Joannes Benedictus de Clerck pastor van Willebroeck in den Heere Overleden den 4 July 1804. Tweeden Druk merkelyk vermeerdertbid
Click to enlarge image 654 DE SWAEN, Michiel

price: €70 - €100
Het leven en de dood van onsen saligmaker Jesus Christusbid
Click to enlarge image 655 [DEVOTIE]

price: €30 - €50
Oeffeningen ter eere der dry-en-dertig jaeren van onzen aenbiddelyken zaligmaeker Jesus Christus, of Genootschap van dry-en-dertig persoonen, om malkanderen op te wekken tot de devotie van het Heylig Hert van Jesus, in de vereening met het minnelyk hert van Mariabid
Click to enlarge image 656 DREXELIUS, Hieremias

price: €100 - €140
Rhetorica Caelestis seu Attente precandi scientiabid
Click to enlarge image 657 [GEBEDENBOEK]

price: €180 - €240
Handgeschreven gebedenboekbid
Click to enlarge image 658 [GEBEDENBOEK]

price: €700 - €900
Livre de prire, mamanbid
Click to enlarge image 659 GREGORIUS, Saint, Bp. of Nyssa

price: €140 - €200
Opera quae adipisci licuit omnia, (...) de Grco in Lat. diversis, sed potissimm D. Laurentio Sifano I.V.D. translatabid
Click to enlarge image 660 [LITURGIE]

price: €280 - €400
Missale Romanum ex decreto S.S. Concilii Tridentinibid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 Next page Last page