HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1121 to 1140 from 1234 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1121 MARCHANTIUS, Jacobus

price: €180 - €240
Flandria commentariorum... De Flandriae origine, commoditatibus, oppidis, castellaniis, ordinibus, magistratibus ...bid
Click to enlarge image 1122 MEULEN, Jean-Baptist van der

price: €140 - €200
Willem den koppigen, ingedrongen koning der Nederlanden, aenleyding gevende tot den opstand der Belgen in 1830 : met een omstandig verhael van de vier roemweêrdige dagen, grote voorvallen en gevolgenbid
Click to enlarge image 1123 MIERIS, Frans van

price: €120 - €180
Histori der Nederlandsche vorsten [...] welken, sedert de regeering van Albert, graaf van Holland, tot den dood van keizer Karel den Vyfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben...bid
Click to enlarge image 1124 [MONGEZ, Antoine]

price: €60 - €100
Vie privée du Cardinal Dubois, premier ministre, archevêque de Cambrai, &c.bid
Click to enlarge image 1125 MONTANUS, Arnoldus

price: €160 - €240
't Vermeerderde leven en bedryf van Frederik Henrik Prinse van Oranjen, met een noodwendige inleiding, Af-beeldsels der Belegeringen en Bevelhebbers, een Aanhangsel van bestand en Vredehandelingen ...bid
Click to enlarge image 1126 MONTFAUCON, Bernard de

price: €280 - €360
A collection of regal and ecclesiastical antiquities of France, in upwards of three hundred large folio copper platesbid
Click to enlarge image 1127 [Napoléon] MADOU, J.B.

price: €200 - €300
Vie de Napoléon. Rédigée par une Société de gens de lettres sur les nouveaux documens dictés et corrigés à Ste Helene par Napoléon mêmebid
Click to enlarge image 1128 [Napoléon] MADOU, J.B.

price: €90 - €180
Vie de Napoléon. Rédigée par une Société de gens de lettres sur les nouveaux documens dictés et corrigés à Ste Helene par Napoléon mêmebid
Click to enlarge image 1129 [ORLERS, J.J.]

price: €400 - €600
Wilhem en Maurits van Nassau, Princen van Orangien, haer leven bedrijf, of 't begin en voortgang der Nederlandsche oorlogen. Vervattende een Waerachtigh verhael aller belegheringen ende victorienbid
Click to enlarge image 1130 OTHO, Johannes

price: €240 - €360
Introductio in historiam Romanam per Iohannem Othonem Brugensem - bound with: Sex. Rvfus, Breviarivm rervm gestarvm po[puli] Ro[mani]bid
Click to enlarge image 1131 OUDENHOVEN, Jacob van

price: €140 - €180
Silva-Ducis aucta & renata of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van s'Hertogen-Bossche, : vervatende des selfs begin en voortganck, soo van geestelijcke als wereldtlijcke gestichten, oprichten van't capittel, ende collegien, maniere van regeeringhe, ende hare privilegien ende vryheden, bevorderinghe van haer bisdom ende bisschoppen, ende meer andere dingenbid
Click to enlarge image 1132 OUTREMAN, Pierre d' SJ

price: €400 - €600
Constantinopolis Belgica, sive de rebus gestis a Balduino et Henrico impp. Contantinopolitanis ortu Valentianensibus Belgis. Libri Quinque. Accessit de excidio Graecorum ...bid
Click to enlarge image 1133 PAQUOT, Jean Noël

price: €340 - €450
Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Basbid
Click to enlarge image 1134 PHILLIPS, Thomas

price: €80 - €120
The History of the Life of Reginald Pole, the second editionbid
Click to enlarge image 1135 PLACCIUS, Vincent

price: €120 - €160
Theatrum anonymorum et pseudonymorum, ex symbolis & collatione virorum per Europam doctissimorum ac celeberrimorum, post Syntagma dudum editum, summa beati auctoris cura reclusum, & benignis auspiciis Matthiae Dreyeribid
Click to enlarge image 1136 RAFFET, Auguste

price: €180 - €300
Retraite de Constantine - Prise de Constantinebid
Click to enlarge image 1137 RAUNIÉ, Émile

price: €50 - €70
Histoire générale de Paris. Épitaphier du Vieux Paris, recueil général des inscriptions funéraires des églises, couvents, collèges, hospices, cimetières et charniers depuis de Moyen Âge jusq'à la fin du XVIIIe sièclebid
Click to enlarge image 1138 RYCQUIUS, Justus (1587-1627)

price: €280 - €400
De Capitolio romano commentariusbid
Click to enlarge image 1139 SANDERUS, Antonius

price: €1800 - €2400
Chorographia Sacra Brabantiaebid
Click to enlarge image 1140 SANDERUS, Antonius

price: €2800 - €3600
Flandria illustrata sive procinciae ac comitatus hujus descriptiabid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 Next page Last page