HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1021 to 1040 from 1236 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1021 BODDAERT, Pieter

price: €400 - €600
Natuur-beschouwer of verzameling van de nieuwste verhandelingen over de Drie Ryken der Natuur welke thans in Duitschland uitgegeven wordenbid
Click to enlarge image 1022 BUFFON, G.L. - FLOURENS

price: €120 - €180
Oeuvres completes (...) avec la nomenclature linnéenne et la classification de Cuvier. Revues sur l'édition in-4 de l'Imprimerie Royale et annotées par Flourensbid
Click to enlarge image 1023 DE BOODT, Anselmus Boetius

price: €1200 - €1800
Gemmarum et lapidum historiabid
Click to enlarge image 1024 [DIDEROT, D. et D'ALEMBERT, J.]

price: €2400 - €3600
Encyclopédie, ou dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines. Ed. F.B. de Felicebid
Click to enlarge image 1025 EULER, Leonhard

price: €120 - €180
Volledige inleiding tot de algebra, aan de hand geevende eene gemaklijke oplossing van alle soorten van Rekeningen, zo in de Wiskunde, Koophandel als andere zaaken. Hierbij is gevoegd een zeer eenvoudig middel om zelfs blinde Menschen de Rekenkunde, ja moogelijk het schrijven en 't componeeren van Muzijk te leeren oefenenbid
Click to enlarge image 1026 GALLAND, Pierre (éd.)

price: €400 - €600
De agrorum conditionibus, et constitutionibus limitumbid
Click to enlarge image 1027 GUÉRIN, F.-E. (dir.)

price: €400 - €600
Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle et des phénomènes de la naturebid
Click to enlarge image 1028 MARTIN, Benjamin

price: €80 - €140
Filozoofische Onderwyzer; of Algemeene Schets der hedendaagsche Ondervindelyke Natuurkundebid
Click to enlarge image 1029 NOLLET, abbé Jean-Antoine

price: €80 - €140
Essai sur l'electricité des corps. Troisième éditionbid
Click to enlarge image 1030 QUADEKKER, E.A.L.

price: €60 - €90
Het paardenboek. Groot handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden. Met ruim 900 afbeeldingenbid
Click to enlarge image 1031 RUGGIERI, Cl.-F.

price: €160 - €240
Elémens de pyrotechnie, divisés en 5 parties; Traité des matières - les Feux de Terre, d'eau et d'air - les feux d'Aérostation - les Feux de Théâtre - les Feux de Guerre suivis d'un vocabulaire et description de Feux d'artificebid
Click to enlarge image 1032 SAVÉRIEN (Alexandre)

price: €140 - €220
Histoire des philosophes modernes, avec leur portrait gravé dans le goût du crayon, d'après les desseins des plus grands peintres - Histoire de metaphysiciensbid
Click to enlarge image 1033 SMITH, Robert

price: €450 - €600
Volkomen samenstel der optica of Gezigtkunde, behelzende eene gemeenzaame, eene wiskonstige, eene werktuiglyke en eene natuurkundige verhandelingbid
Click to enlarge image 1034 STRADANUS, Joannes

price: €5000 - €8000
Venationes ferarum, auium, piscium. [...]. = Iachten van wilde beesten, vogelen en visschenbid
Click to enlarge image 1035 TURGOT, Étienne-François

price: €240 - €360
Mémoire instructif sur la manière de rassembler, de préparer, de conserver, et d'envoyer les diverses curiosités d'histoire naturellebid
Click to enlarge image 1036 VIALLON, Jean-Marie

price: €70 - €100
Philosophie de l'Univers, ou théorie philosophique de la naturebid
Click to enlarge image 1037 VROLIK, Willem

price: €300 - €400
Natuur- en ontleedkundige beschouwing van den hyperoodonbid
Click to enlarge image 1038 ABRAHAM VAN ST. CLARA

price: €360 - €480
De gekheydt der wereldt, wysselyk beschreven, en kluchtig vertoont in hondert narren en derserver narrenpoetzen: alom doormengt met aardige historien, vrolyke verdigtzelen, en zedelyke vermaningenbid
Click to enlarge image 1039 ALCIATI, Andrea

price: €700 - €900
Emblemata d. A. Alciati, denuo ab ipso Autore recognita ...bid
Click to enlarge image 1040 [BOLLAND, TOLLENAER e.a.]

price: €240 - €300
Afbeeldinghe van d'eerste eeuwe der societeyt Jesubid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 Next page Last page