HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 746 from 1234 Next lot Last lot
Lot nr:746
Book nr:34628
Author:VAN GELUWE, Arnout
Title:Het verloren proces, ofte Reden-kamp-strydt tvsschen domine Gysbertvs Voetivs [...] ende Arnovdt van Gelvvve [...] tot verdedinghe vanden af-ghetrocken masker over de nieuwe oversettinghe des bijbels
Town:Antwerpen
Publisher:wed. Jan Cnobbaert
Year:1658
Description:In-8į, [16], 132 pp, bibliotheekstempel op schutblad. De laatste bladen van de inleiding zijn verkeerdelijk gebonden na p. 130.
Gevolgd door: idem. Den rampsalighen val vanden afgodt Dagon ... 1653. [16], 351, [7] pp
+ Den blyden waerhheydt-sprekenden Vlaemschen nachtegael, ghestelt teghen eenen droeven Godts-lasterlijcken Hollandtschen koeckoeck-sangh. 1657. [16], 76 pp, onbreekt f. A2. + Het goddelyck trompet over Hollant ofte Den grouwelycken Hollantschen donder-slagh, dat is, Een [...] aensprake tot alle ghereformeerde predikanten van Hollant, Zeelandt ende Vrieslandt. Ruremonde, Iaspar du Prea, 1655. [20], 101, [1] pp, slechts 1 ex. in STCN
+ Een onverwinnelycke schrift-matighe Roomsche catholycke belydenisse des gheloofs [...] ghesteldt teghen de [...] belijdenisse der nieuwghesinde weder-dooperen. Antwerpen, wed. Jan Cnobbaert, 1654. [20], 144 pp.
Alle gedrukt in gotische letters. Alle 5 samen gebonden in vol perkament uit de tijd, vervuild
Note:Arnout Van Geluwe probeerde de Hervormden terug tot het oude geloof te bekeren. "Zijn roem was groot en zijn naam en faam waren wijd verspreid. Zijn pseudoniem 'de Vlaemsche Boer' was in zijn tijd en zijn milieu een begrip geworden. En zijn werk was hoog geprezen, door de Overheden met gratificatiŽn en aanmoedigingspremiŽn mild bedacht, en door hoog en laag in de samenleving gekend." (L. Van Acker in: West-Vlaanderen, 1963, p. 240 e.v.)
Ref. Bib. Belgica III, G 235, G 227, G 233, G 229, G 228
Price:€240 - €400
Sellingprice:€400
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 ... Next lot Last lot