HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 745 from 1234 Next lot Last lot
Lot nr:745
Book nr:34006
Author:VAN GELUWE, Arnout
Title:Catholijcken echo, ofte Waeren Gendtschen vveder-galm, teghen de valsch-opvverpende stemme van onse daghelijcksche over-komende ghepretendeerde ghereformeerde
Town:Antwerpen
Publisher:wed. Jan Cnobbaert
Year:1650-1649
Description:2 (van 3) dln. in 1 vol. in-12°, [16]+222+[2 blanco] pp ; [16]+133+[1] pp. Gedrukt in gotische letters. Met één gravure op volle pagina (Gods oog). De titelpagina van het eerste deel vermeldt: tweede druk. Enkele waterranden. Moderne band in kalfsleder, met blindstempeling, titel verguld op de rug
Note:Ref. Bib. Belgica III, 130-134, G 213-214. Arnold van Geluwe, "den Vlaemschen boer", werd in 1604 te Ardooie geboren. Hij trok voor Bijbelstudie naar Delft. In 1643 verliet hij Holland en kwam hij zich te Gent vestigen, om daar naar hartelust zijne geloofstwist ten voordeele van den Roomschen godsdienst voort te zetten met woord en pen, tot hij te Oudenburg overleed in 1675. (Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde)
Price:€90 - €140
Sellingprice:€60
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 ... Next lot Last lot