HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 717 from 1234 Next lot Last lot
Lot nr:717
Book nr:33717
Author:[IEPERSE DRUKKEN]
Title:Constitutiones et Decreta Synodi Dioecesanae Iprensis, celebratae die quarta mensis nouembris anno MDCIX
Town:Ipris
Publisher:typis Fr. Belleti
Year:1610
Description:In-12, [XII] + 123 pp, titelvignet in kopergravure (wapenschild van bisschop Carolus Masius). Watervlekken achterin. Niet in: Bibliographie yproise, noch in STCV, noch in BCNI. Gebonden in vol perkament uit de tijd, vervuild.
Bijgevoegd: Henricus BALDE SJ. Christelykce waerheden leerende wel leven ende wel sterven. Ipre, Martinus de Backer, 1699. In-12, [10] + 305 + [7] pp, gebonden in vol kalfsleder, rug versleten. Niet in: Bibliographie yproise ; BCNI 15769.
+ Den inwendighen ende uytwendigen mensch dat is: sedighe maniere van leven ... Ipre, Domyn Ramault, s.d. In-12, [21]+ 334+[1] pp. Approbatie dateert van 1660. Niet in: Bibliographie yproise. Perkament op de platten (vervuild), leder op de rug (samen: 3)
Note:
Price:€280 - €400
Sellingprice:€1400
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 ... Next lot Last lot