HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 167 from 1236 Next lot Last lot
Lot nr:167
Book nr:34329
Author:[ALMANAKKEN GENT]
Title:Almanach ofte oprechten venetiaenschen hemel-meter voor M.DC.XCIV
Town:Ghendt
Publisher:H. Saetreuver
Year:1694
Description:8, rood/zwart druk. Gen. Bijgevoegd: Almanach ofte oprechten nederlantschen hemel-meter voor M.CCC.IX. Ghendt, J. Eton, 1709. Met houtsneden voor maanden (onvol.) + Nieuwen gentschen almanach voor M.DCC.X. Ghendt, M. Vander Ween, 1710. Rood/zwart druk + Prognosticatie of voor-segging op het jaer 1710. Ghendt, M. Vander Ween, 1710 + Lovens groote almanach voor M.DCC.XV. + Prognosticatie ofte voor-segginge voor M.DCC.XXIX. Ghent, F. en D. vander Ween, 1729 + Montanus - Almanach ofte oprechten nederlantschen hemel-meter voor M.DCC.XXXVI. Ghendt, M. de Goesin, 1736 + Prognosticatie (zelfde drukker en jaar als vorige) + Montanus - Almanach ofte oprechten Nederlantschen hemel-meter. Ghendt, de Goesin, 1741 + Prognosticatie voor vorige almanak + zelfde voor 1745 + id voor 1769/70 - 1774 (met schade) - 1775 - 1777/78+ id voor 1790 (met houtsneden) + id voor 1793/96 - 1798 - 1800 - 1803/5 - 1807/9 - 1811+ Den onvervalschten Vlaemsche tydwyzer voor M.D.CC.LXX. Gend, J. Meyer, 1770. Soms met randschade, vlekjes of kleine gebreken. Onvol. stukken niet in beschrijving opgenomen
Note:Niet alles in Bibl. Gantoise
Price:€600 - €900
Sellingprice:€950
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 ... Next lot Last lot