HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 165 from 1236 Next lot Last lot
Lot nr:165
Book nr:34326
Author:[ALMANAKKEN] - CAESMES, Theodor
Title:Almanach ofte hemel-meter voor M.DC.LXXV
Town:Ghendt
Publisher:B. Manilius
Year:1675
Description:16°, rood/zwart druk Bijgebonden: Den onvervalschten vlaemschen almanach M.D.CC.XXXV door Julius de Beaupré. Gendt, C. Meyer, 1775. 16°, rood/zwartdruk, met 'voorsegginge', 'koddige historien ende erdige voorvallen. Den bedrogen Koopman', chronyke enz. + Den onvervalschten Vlaemschen Tydt-Wyser' van J. Debeaupré. Ghendt, Hoirs J. Vanden Kerchove, 1776 + Historiel verhael. Ghendt, Hoirs Jan Vanden Kechove, 1676 (sic) + Prognosticatie ofte Hemel-Meter M.DC.XCIII. Ghendt, H. Setreuver, 1693 + Chronycke van de principaelste gheschiedenissen .. sedert 1683 tot 1692. Ghendt, H. Setreuver, [1692] + De onvervalschten Vlaemschen Tydt-Wyser door J. De Beaupré. Ghent, Wed. J. vande Kerckhove, 1667 + Prognosticatie voor M.DC.LXVII Ghendt, Wed. Jan vande Kerchove, 1667 + Nieuw chronijcke. Ghendt, Wed. J. vanden Kerchove, zd (1667?) + Lied tot lof van den beroemden Veld-Heer Baron de Laudon ea met ook 'Gouden specien' met houtsneden + 'Verhandelinge over de Land en Lochtverschynselen, die zedert 't Jaer 1643' + Prognosticatie ofte voorsegginge M.DCC.LXIII door Hans Drolingen-Dief. Gendt, Wed. M. De Goesin, 1763 + J. Van Vlaenderen - Waerschynelyke voorzegginge voor dit jaer. Gend, J. Gimblet, [1764?] + Prognosticatie. Gend, de Goesin, zd + Gendschen almanach voor M.DCC.LXVI. Gendt, Wed. M. De Goesin, 1766 + Prognostictie M.DCC.LXXIV. Gendt, Wed. J. Meyer, 1774 + Montanus. Prognosticatie. Gend, Wed. M. de Goesin, [1766?] + Prognosticatie ofte voorseggingen onder de regering van Venus + Prognosticatie door H. Drolligendief. Gendt, B. Poelman, 1794 + Beschryvinge van het eylandt Cypres, liedjes enz + Prognosticatie. Gend, Wed. M. de Goesin, zd + Prognosticatie ofte voorzegginge voor 1790 door W. Crabbe. Gent, Poelman, zd + 2 andere. Eerste bladen ezeloortjes, rest redelijk bewaard in één bundel
Note:Verschillende niet in Vanderhaeghen
Price:€450 - €800
Sellingprice:€850
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 ... Next lot Last lot