HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 1209 from 1236 Next lot Last lot
Lot nr:1209
Book nr:34007
Author:[ANTWERPEN]
Title:Rechten ende Costumen van Antwerpen
Town:Ceulen
Publisher:
Year:1644
Description:In-4, [16] + 232 pp. Stadspanorama op de titel. Gedrukt in gotische letters. Titelblad vervuild, kleine marg. wormgaatjes in enkele bladen.
Mee ingebonden: Ordonnantie ende verhael vanden stijl ende maniere van procederen voor amptman, burghemeester ende schepenen der stadt van Antwerpen. 1644. 35 + [1] pp. + By-voechsel vande costumen van Antwerpen. 1644. 16 pp + Die Blyde incomste den hertochdomme van Brabant in voortijden by haren Landtsheeren verleent ... anno M.D.XLIX. Ceulen, 1644. [24] pp. + Ordonnantie ende eeuwich Edict vande Eerts-hertoghen onse Souvereyne Princen. Ceulen, 1644. [16] pp + Interpretatie ende Verclaringhe van seeckere twijfelachticheden ende swaricheden die voorgevallen zijn... Ceulen, 1644. [15] pp.
Gebonden in perkament uit de tijd, vervuild
Note:Oorspronkelijk uitgegeven bij Plantijn in 1582 (in een beperkte oplage van 400 ex.), vgl. Voet nr. 569, maar dit is een herdruk of een pirateneditie met Ceulen als adres, maar mogelijk in Amsterdam gedrukt. De rechten van Antwerpen werden een inspiratiebron voor vele andere steden, zoals Amsterdam
Price:€120 - €200
Sellingprice:€340
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 ... Next lot Last lot