HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 1191 from 1234 Next lot Last lot
Lot nr:1191
Book nr:34019
Author:DRIEDO a Turnhout, Johannes
Title:De captivitate et redemptione humani generis
Town:Louvain
Publisher:Rutger Rescius
Year:1534 (March)
Description:4to, [60]+519 pp, ms. ex libris on title page, title page well-thumbed. Old library stamp on verso of title. A few marginal wormholes in the beginning. Contemporary vellum binding, soiled, rest. on spine
Note:Ref. NK 740 , cf. Adams D-914 (later edition), not in Machiels, not in BB. Scarce, only 1 copy in STCV.
Jan Driedoens of Johannes Driedo van Turnhout was rond 1480 geboren, waarschijnlijk op het domein van Corsendonk in het huidige Oud-Turnhout, zodat hij zijn eerste opleiding ontving van de kanunniken van deze Windesheimer priorij. Hij werd in 1512 doctor in de theologie en was vervolgens tot aan zijn dood in 1535 professor aan de Faculteit der Godgeleerdheid van Leuven. In 1533 publiceerde hij 'De ecclesiasticis scripturis et dogmatis', de eerste studie die integraal aan de kwestie van Schrift en Traditie gewijd was; deze studie oefende grote invloed uit op het Concilie van Trente. Zijn andere werken betreffen de kwesties van rechtvaardiging, genade en vrije wil; hierin laat hij zich kennen als een volgeling van Augustinus. Hij kantte zich in zijn geschriften evenzeer tegen Erasmus als tegen Luther, hoewel hij op één keer na nooit de naam van de grote humanist vermeldt. (www.leerhuislelie.be)
Price:€450 - €600
Sellingprice:€450
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 ... Next lot Last lot