HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 1159 from 1234 Next lot Last lot
Lot nr:1159
Book nr:34770
Author:FLEMING, Philippe
Title:Oostende vermaerde, gheweldighe, lanckduyrighe, ende bloedighe belegheringhe, bestorminghe ende stoute Aenvalle... inde jaren 1601, 1602, 1603 ende 1604
Town:'s Graven-Hage
Publisher:Aert Meuris
Year:1621
Description:In-4, [10] + 598 + [1] pp. Met titelvignet, portret van de auteur en van Mauritius de Nassau te paard, wapens Mauritius, 10 portretten b.t. en 17 gravures b.t. (16 dubbele en 1 uitv.) Compleet. Gedrukt in gotische letters. Glad kalfsleder uit de tijd, versierd met dubbele lijnstempeling op de platten, vlekken op achterplat, wat verlies van leder aan bovenste kapitaal, hoeken gedeukt
Note:Ex libris Carlo De Poortere. Beschrijving van de opeenvolgende belegeringen van Oostende (beginnende met het beleg door de troepen van Maurits van Nassau en eindigend met de herovering door Aartshertog Albrecht). Ref. Muller historieplaten IV-1215. Biographie nationale VII, p. 106/107. NNBW VII, p. 435
Price:€650 - €900
Sellingprice:€700
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 ... Next lot Last lot