HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 1152 from 1234 Next lot Last lot
Lot nr:1152
Book nr:34364
Author:[BAUDARTIUS, Willem]
Title:De Spaensche Tiranye. Dienende tot een Morghen-Wecker der Vrye Nederlantsche Provintien
Town:[Holland, Michiel Colijn in Amsterdam ? In colofon: Danswijck
Publisher:Crijn Vermeulen de Jonghe
Year:[ca. 1620]
Description:In-4, [4] + 36 ff. Titel gedrukt in mooie gegraveerde omkadering van 8 taferelen van Spaanse gruwelijkheden (ophangingen, moorden enz.), twee initialen en een slotvignet. Enkele waterranden. 18de eeuws half perkament, gladde rug
Note:Zeldzame editie van het bekende werk 'Morghen-Wecker' dat de Spaanse wreedheden tijdens de Tachtigjarige Oorlog beschrijft in de vorm van een dialoog tussen een 'Vryen Nederlander' en een 'Ghespanioliseerden Nederlander'. Baudartius (Deinze, 1565- Zutphen, 1640), een calvinistische Nederlandse theoloog, publiceerde dit werk voor het eerst in 1610 tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), een periode van wapenstilstand maar met talrijke politieke en godsdienstige spanningen, en was bedoeld om de vijandigheid tegen de Spanjaarden te voeden. De gegraveerde omkadering die als titelblad dient, verscheen in een vroegere ongedateerde editie met een ander colofon en zonder de titel 'De Spaensche Tiranye'. Waarschijnlijk heeft Michiel Colijn dit boek gedrukt (het typografische materiaal dat hier gebruikt werd, vindt men vaak terug in werken van Baudartius gedrukt door Colijn in de jaren 1616 en 1622). Met oude handschriftelijke vermelding van 'Johan de Wit Corn[elis]z[oon]' op titelblad. BB I, 198. Knuttel 1732. Tiele, Pamfletten, Bijlage, p. 4
Price:€360 - €500
Sellingprice:€380
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 ... Next lot Last lot