HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 1131 from 1236 Next lot Last lot
Lot nr:1131
Book nr:34439
Author:OUDENHOVEN, Jacob van
Title:Silva-Ducis aucta & renata of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van s'Hertogen-Bossche, : vervatende des selfs begin en voortganck, soo van geestelijcke als wereldtlijcke gestichten, oprichten van't capittel, ende collegien, maniere van regeeringhe, ende hare privilegien ende vryheden, bevorderinghe van haer bisdom ende bisschoppen, ende meer andere dingen
Town:s' Hertoghen-Bossche
Publisher:by Ian Scheffers, ende Iacomina van Oudenhoven, weduwe van Isaac van Dockum
Year:1670
Description:In-4°, [10], 235, [13], 146, [5] pp, gegraveerde titel (stempel), titelvignet in houtsnede. Papier wat verbruind. Gebonden in 3/4 perkament.
Bijgevoegd: Waerachtige historie van ... heer J. van Olden-Barnevelt ... Amsterdam, Josua van der Straten, 1669. In-8°, [16]+616 pp, perkamenten band, krasjes, vervuild.
+ J. KONING. Geschiedenis van het slot te Muiden en Hoofts leven op hetzelve. Amst., Johannes van der Hey en Zoon, 1827. In-8°, gegrav. titel, 2 gegrav. plannen. Gebonden in half linnen.
+ Consideratien ende redenen daer by de Nootsaeckelijckheyt van de Stadhouderlijcke Regeringe in desen State ende Republique wordt aengewesen ... 's Gravenhage, Crispinus Hoeckwater, 1677. In-4°, [4]+44 pp, genaaid. (4)
Note:Herkomst: Bibliotheek Mariėnhage Eindhoven
Price:€140 - €180
Sellingprice:€260
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 ... Next lot Last lot