HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 1065 from 1234 Next lot Last lot
Lot nr:1065
Book nr:33946
Author:BOCKENBERG, Petrus Cornelisz.
Title:Historiae Batavorum hactenus editae
Town:Lugduni Batavorum
Publisher:ex off. Plantiniana, apud Fr. Raphelengium
Year:1592
Description:In-8į, 16 pp, met een hs. opdracht van de schrijver aan Bonifacius de Jonghe. Drukkersmerk van Plantin houtsnede op titelpagina.
Gevolgd door: idem. Prisci Bataviae et Frisiae Reges. Lugduni Batavorum, ex off. Ioannis Paetsij, 1589. [16]-175-[33] pp. (volgens sommigen enkel ingerigt om den adel te vleijen en zich beschermers te bezorgen)
+ idem. Egmondanorum; potentissimae Hollandiae gentis historia et genealogia. Lugduni Batavorum, ex off. Ioannis Paetsij, 1589. [16]-185-[39] pp. (misschien het beste dezer werkjes, waartoe hem dan ook de bouwstoffen geleverd waren door Johan van Oldenbarneveld en vijf andere personen, aan wie hij het boek opdroeg.)
+ idem. Catalogus, genealogia, et brevis historia, regulorum Hollandiae, Zelandiae et Frisiae. Lugduni Batavorum, ex off. Ioannis Paetsij, 1584. [16]-78-[2] pp.
+ idem. Historia et genealogia Brederodiorum; illustrissimae gentis Hollandiae. Lugduni Batavorum, ex off. Ioannis Paetsij, 1587. [16]-143-[1] pp. (grotendeels nageschreven uit Jan van Leyden)
+ idem. Catalogus, & brevis historia pontificum Ultraiectensium. Lugduni Batavorum, ex off. Ioannis Paetsij, 1586. [16]-99-[13] pp. waterranden op de laatste bladen.
Gebonden in vol perkament uit de tijd, licht vervuild, met opstaande randen, rode sneden, achterste scharnier vanbinnen gebroken
Note:In totaal 6 delen in 1 band. Door bemiddeling van Johan van Oldenbarnevelt werd Bockenberg (1548-1617) in 1591 benoemd tot de officiŽle geschiedschrijver van Holland en Zeeland. Hij kreeg echter zware kritiek te verduren van een andere geschiedschrijver, Janus Dousa, de schrijver van "Bataviae Hollandiaeque Annales". Waarschijnlijk was deze kritiek er de oorzaak van dat het levenswerk van Bockenberg "Annales Hollandiae et Zeelandiae" nooit werd gepubliceerd. (Wikipedia)
Price:€160 - €200
Sellingprice:€360
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 ... Next lot Last lot