HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 1013 from 1234 Next lot Last lot
Lot nr:1013
Book nr:33829
Author:VAN BEVERWYCK, Johan (1594-1647)
Title:Alle wercken, soo in de medicyne als chirurgye met veersen verçiert door Jacob Cats
Town:Amsterdam
Publisher:Jan Jacobsz Schipper
Year:1660
Description:In-4°, 5 delen in één band, [8], 208 ; [8] 207; [4], 124; [2], 46; [6], 154, [4] pp. Drukkersmerk in houtsnede op de titel. Met gegraveerde titel en gravures in tekst, in het laatste deel anatomische gravures waarvan enkele op volle pagina.
Bevat: Schat der Geschontheyt (2 dln.) + Schat der Ongesontheydt, ofte genees-konste van de sieckten (2 dln.)+ Lof der Medicine , ofte genees-konste + Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne, tegens de Noodtsakelickheydt der genees-konste + Inleydinge tot de Hollandtsche genees-middelen + Heel-Konste.
Tekst in twee kolommen. Enkele kleine watersporen in enkele randen, redelijk goed bewaard exemplaar. Vol perkamentband uit de tijd (wat vlekjes), rug vernieuwd
Note:Very popular medical handbook by Johan van Beverwyck (1594-1647), dealing with all aspects of human health. He was one of the first MD's who adapted Harvey's theory of the circulation of the blood. At least 10 editions of this 'health bible' appeared in the 17th c. Krivatsy, 1189
Price:€320 - €450
Sellingprice:€450
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 ... Next lot Last lot