HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 821 from 986 Next lot Last lot
Lot nr:821
Book nr:33606
Author:[SPAANSE WREEDHEDEN]
Title:De Spaensche Tiranye. Gheschiet in Neder-Lant. Waer inne te sien is de onmenschelicke en wreede handelinghen der Spangiaerden ..Insonderheyt aende Graven van Egmont, Hoorn, Montigni, Marquis van Bergen, Kinderen van Batenburg, als andere voorname treffelijcke edelen, heeren, predicanten, ende veel duysent ingesetenen, jong, out, man ende vrouw. Voornamelick inde steden Naerden, Haerlem, Rotterdam, Oudewater, Zutphen, Antwerpen, Brussel, Mechelen, Maestricht, Rijssel, Douay, Doornick &c
Town:Amstelredam
Publisher:voor C.L. vander Plasse
Year:1637
Description:In-4, [8], 112 pp. Titel gedrukt in gegraveerde omkadering van 8 taferelen van Spaanse gruwelijkheden (ophangingen, moorden enz.). Met 20 kopergravures i.t. met wreedheden in Antwerpen, Maastricht, Haarlem, Zutphen, Brussel ... Gedrukt in gotische letters.
Moderne band in soepel perkament, titel in inkt op de rug
Note:Zeldzaam, deze druk niet bij Muller en Atlas van Stolk. Slechts 1 ex. in STCN
Price:€1200 - €1400
Sellingprice:€1250
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 ... Next lot Last lot