HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 769 from 987 Next lot Last lot
Lot nr:769
Book nr:32793
Author:FORNENBERGH, Alexander van
Title:Sibylla Tiburtina; uyt-legginghe op het Gesichte des Keysers Octavianus Augustus: aller vorsten voor-beeld; ofte Koninghlijcke-Ionckeyeds Nieuwe-Iaer-Spieghel aen Carolus de II. Koningh van Hispanien &c. midts-gaders Belgicas Trouwe-treur-traenen ter Hoogh-Loffelijcker Ghedachtenisse, over de Droeve Doodt van sijn Koninghlijck Majesteydt Philippus de IV &c
Town:(Antwerpen)
Publisher:
Year:[1667]
Description:In-4, [16] pp. Genaaid, zonder kaft. Met een grote kopergrav. van Alexander van FORNENBERGH op de titel. Niet aanwezig in de Erfgoedbibliotheek H. Conscience of STCN. Modern bordeaux foedraal met lederen rug
Note:
Price:€120 - €240
Sellingprice:€140
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 ... Next lot Last lot