HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 699 from 987 Next lot Last lot
Lot nr:699
Book nr:32797
Author:BOAISTUAU, Pierre; TESSERANT, Claude de; HOYER, Rod.
Title:Het wonderlijck schadt-boeck der historien inhoudende vele seltsame ende wonderbaerlijcke gheschiedenissen bevonden inde Nature: haere krachten ende werckingen soo inde Menschen, Beesten als Elementen
Town:Antwerpen
Publisher:Jacob Mesens
Year:1670
Description:5 delen in 1 vol. in-8░, [8] + 312, 94, 304 [i.e. 298], 62, 1-98 + [8 (register)] + 99-112 + [2 (vervolg en einde van register)] pp. Compleet. Gedrukt in gotisch lettertype. Ge´llustreerd met drukkersmerk op titelblad en met 90 houtblokken in de tekst (vooral van monsters en misvormingen) waarvan enkele in het dubbel. Mispagineringen, 2 kleine gaatjes in f2, scheur zonder verlies in p. 77 van dl. 1. 19de eeuwse band in half leder, rood gespikkelde sneden
Note:Hs. ex libris op titelblad. Stempel van Armand de Terwangne op schutblad. Latere Antwerpse herdruk van deze Nederlandse vertaling van het "wonderlijk schadt-boeck" van de Franse schrijver Pierre Boaistuau (1517-1566) en voor het eerst gedrukt in 1558. Waller 322; Muller 374. Niet in BL London, BN Paris, NUC
Price:€360 - €400
Sellingprice:€500
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 ... Next lot Last lot