HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 701 to 720 from 723 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 701 TOURNEFORT, Joseph Pitton de

price: €500 - €700
Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du roi, contenant l'Histoire Ancienne et Moderne de plusieurs Isles de l'Archipel, de Constantinople, des Côtes de la Mer Noire, de l'Armenie, de la Georgie, des Frontieres de Perse & de l'Asie Mineurebid
Click to enlarge image 702 UFFENBACH, Zacharias Conrad von

price: €220 - €300
Herrn Zacharias Conrad von Uffenbach Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und Engellandbid
Click to enlarge image 703 DESCARTES, René

price: €140 - €300
Principia Philosophiae, nunc demum hac editione diligenter recognita, & mendis expurgatabid
Click to enlarge image 704 DODOENS, Rembert

price: €1800 - €2400
Cruydt-boeck, volgens sijne laetste verbeteringe met bijvoegsels ... beschrijvinge vande Indiaensche Gewassen ... van Carolus Clusiusbid
Click to enlarge image 705 DODOENS, Rembert

price: €1800 - €2400
Cruydt-boeck, volgens sijne laetste verbeteringe met bijvoegsels ... beschrijvinge vande Indiaensche Gewassen ... van Carolus Clusiusbid
Click to enlarge image 706 DODOENS, Rembert

price: €70 - €90
Stirpium historiae pemptades sexbid
Click to enlarge image 707 DUMORTIER, B.C.

price: €40 - €60
Observations sur les graminées de la flore Belgiquebid
Click to enlarge image 708 HUMPHREYS H.N., WESTWOOD J.O.

price: €180 - €240
British moths and their transformations. Arranged and illustrated in a series of plates by H.N. Humphreys. With characters and descriptions by J.O. Westwood.bid
Click to enlarge image 709 JOHANNES de SACRO BOSCO

price: €2800 - €3600
Opus sphericum magistri Joanis de Sacro busco natione angli figuris verissime exculptis ...bid
Click to enlarge image 710 KNOOP, Johann Hermann

price: €700 - €900
Beschouwende en werkdadige hovenier-konst of Inleiding tot de waare oeffening der plantenbid
Click to enlarge image 711 L'OBEL, Matthias de

price: €500 - €800
Medici insulani, sereniss. & invictiss. Jacobi. J. Magnae Brittaniae, Granciae & Hyberniae Regis Botanographi ... + Dilucidae simplicium medicamenorum explicationes, & stripium adversaria ...bid
Click to enlarge image 712 LATOUR, Charlotte de

price: €120 - €180
Le langage des fleurs, ou les selams de l'orient. Accompagné d'un précis sur les Moeurs des Turcs, et terminé par un Choix de Poésies orientalesbid
Click to enlarge image 713 LEMAIRE, Charles Antoine

price: €2400 - €3600
Le jardin fleuriste, journal général des progrès et des intérêts botaniques et horticoles, contenant l'histoire, la description, la figure et la culture des plantes les plus rares et les plus méritantes nouvellement introduites en Europebid
Click to enlarge image 714 LOBEL, Mathias de

price: €120 - €180
Kruydtboeck oft beschryvinghe van allerleye ghewassen, kruyden, heesteren ende gheboomtenbid
Click to enlarge image 715 MATTIOLI, Pierandrea

price: €2400 - €3000
Commentarii secundo aucti in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medica materia. Adjectis quam plurimis plantarum, & animalium imaginibus quae in priore editione non habentur eodem auctorebid
Click to enlarge image 716 MUNTING, Abraham

price: €400 - €600
Waare oeffening der planten, waar in de rechte aart, natuire, en verborgene eigenschappen der boomen, heesteren, kruiden, ende bloemen, door een veeljaarige onderzoekinge, zelfs gevondenbid
Click to enlarge image 717 REDOUTÉ, P.J. (Attrib.) (1759-1840)

price: €200 - €300
Trois tulipesbid
Click to enlarge image 718 [STERBEECK, Johannes Franciscus van]

price: €140 - €180
Den Nederlandschen verstandigen hovenier, over de XII maanden van het Jaer, beschryvende hoe men op de beste en bekwaemste maniere hoven, thuynen, lusthoven en boomgaerden zal verordineren, bereyden, beplanten en bezaeyen. In dezen Gendschen druk veel verbetert en vermeerdert... Den thieden Drukbid
Click to enlarge image 719 BARTJENS, Willem

price: €100 - €140
De vernieuwde cyfferinge van Mr. Willem Bartjens... Vermeerdert en verbetert door Mr. Jan van Dam. En nu in dezen laatsten druk op nieuws ieder vraag nagezien, bewerkt... door den wel-ervaren reken-meester Klaas Boschbid
Click to enlarge image 720 EULER, Leonhard

price: €180 - €300
Volledige inleiding tot de algebra, aan de hand geevende eene gemaklijke oplossing van alle soorten van Rekeningen, zo in de Wiskunde, Koophandel als andere zaaken. Hierbij is gevoegd een zeer eenvoudig middel om zelfs blinde Menschen de Rekenkunde, ja moogelijk het schrijven en 't componeeren van Muzijk te leeren oefenenbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 Next page Last page