HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 718 from 723 Next lot Last lot
Lot nr:718
Book nr:31510
Author:[STERBEECK, Johannes Franciscus van]
Title:Den Nederlandschen verstandigen hovenier, over de XII maanden van het Jaer, beschryvende hoe men op de beste en bekwaemste maniere hoven, thuynen, lusthoven en boomgaerden zal verordineren, bereyden, beplanten en bezaeyen. In dezen Gendschen druk veel verbetert en vermeerdert... Den thieden Druk
Town:Gent
Publisher:Stťven
Year:z.d.
Description:In-4į, [12] + 138 pp. Vanaf p. 109 'Medecyn-winkel'.
Bijgebonden: Den neerstigen bieŽn-houder, onderwijzende hoe men met nut en profijt de bieŽn regeeren ende onderhouden zal; alsmede hoedaenig men honing en was op eene korte en bekwaeme maniere zal vergaderen en zuyveren, 26 pp. met 7 houtsneden van zonnewijzers.
Gebonden in half kalfs leder
Note:Niet in STCV. Bibl. gantoise 7869
Price:€140 - €180
Sellingprice:€180
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 ... Next lot Last lot