HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 623 from 723 Next lot Last lot
Lot nr:623
Book nr:32226
Author:[KRONIEK VAN VLAANDEREN]
Title:Dits die excellente cronike va[n] Vlaendere[n], beghinnende va[n] Liederick Buc den eersten forestier tot de[n] laetste[n]... tot desen onsen doorluchtichste[n] hoochghebore[n] Keyser Karolo... Gevolgd door: Vanden alder victorieusten, ende onverwinlijcsten Prinche Karolus, Keyser van Romen, Coninck van Spaengien...
Town:Antwerpen
Publisher:Willem Vorsterman
Year:(1531)
Description:2 delen in 1 vol. in-f° (29,3 x 18,7 cm), [6] + ccc (300), lix (59) + [4] ff. Eerste deel met titel in rood en zwart met afbeelding van Keizer Karel op zijn strijdros (gedoubleerd, met wat verlies in de ondermarge, houtsnede op keerzijde schijnt nog zeer vaag door), met 170 houtsneden i.t. (portretten, belegeringen, schepen, feestmalen enz. waarvan sommige meermaals hernomen). Titelblad van het tweede deel met het portret van Keizer Karel (in buste), met 28 houtsneden i.t. (waarvan sommige meermaals hernomen). Met de zeldzame uitvouwbare prent van het BELEG VAN WENEN (f.45), versterkt in de plooi. Ontbreekt f. L6 (laatste blad met het drukkersmerk). Marges in de eerste katernen versterkt, in het eerste deel is f. +6 vervangen door een oud hs. op perkament. Tekst in gotische letters, in twee kolommen, mooie initialen. Achteraan zijn 2 pp in oud hs. bijgevoegd, met vermeldenswaardige gebeurtenissen uit de 17e eeuw.
Gebonden in de tijd in vol kalfsleder op eiken platten, versierd met blindstempeling, rode sneden, bronzen sloten
Note:Eerste en enige editie van deze Vlaamse postincunabel. Behalve de eerste sectie die de oude geschiedenis beschrijft, als gebruikelijk gebaseerd op legenden, is de geschiedenis van groot belang volgens de Bibliotheca Belgica aangezien talrijke officiële documenten voorkomen. Het bevat o.a. ook beschrijvingen van festiviteiten en ceremonies die een idee geven van de gebruiken en moraal uit die periode. Over het auteurschap van deze anonieme kroniek is veel te doen geweest. Ze werd vaak toegeschreven aan André de Smet en Anthonis de Roovere. In hs. op titelpagina wordt de naam van Andries de Smet vermeld. De naam van de Smet wordt tweemaal vermeld in de tekst, op folio CXL en CCLXXXII, maar Van der Haeghen (BB), na vergelijking van verscheidene manuscripten van de kroniek, betwijfelt het auteurschap van de Smet en denkt eerder dat hij één van de eigenaars was van één van de manuscripten waaraan hij sommige eigentijdse observaties toevoegde. De Bibliotheca Belgica schrijft het belangrijkste werk toe aan Roelant de Doppere, secretaris van Gilles Baerdemakere, bisschop van Sarepta, en ANTHONIS DE ROOVERE, een Brugs stadsdichter (ca. 1430-1482). De auteur van het supplement op het leven van de keizer Karel V is anoniem gebleven. Ref. Bibl. Belgica I p 998/1004. Nijhoff-Kronenberg 659. STC Dutch p. 76. Adams F-285. Funck p. 293: "Un beau spécimen de la typographie néerlandais du XVIe siècle"
Price:€3500 - €4500
Sellingprice:€3600
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 ... Next lot Last lot