HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 36 from 723 Next lot Last lot
Lot nr:36
Book nr:32588
Author:HOET, Gerard - TERWESTEN, Pieter
Title:Catalogus of naamlyst van schilderyen, met derzelver pryzen zedert een langen reeks van jaaren zoo in Holland als op andere Plaatzen in het openbaar verkogt. Benevens een verzameling van lysten van verscheyden nog in wezen zynde cabinetten
Town:'s Gravenhage
Publisher:Pieter Gerard van Baalen - Johannes Gailliard
Year:1752 - 1770
Description:In-8°, 3 vols. xii, 614, [36] pp. iv, 538, [24] p. xlviii, 725 pp. Het derde deel bevat een 'catalogus van een gedeelte van 't vorstelyk kabinet van schilderyen van Zyne Doorl. Hoogheid, den Heere Prince van Orange en Nassau &c.' welke zeer zeldzaam is. Volle uniforme kalfslederen banden uit de tijd met rijke rugversiering. Zeer mooi set
Note:EERSTE EN ENIGE UITGAVE van dit belangrijk repertorium met de hamerprijzen van schilderijen verkocht in Nederlandse (en enkele Antwerpse) veilingen in de tijdsspanne 1752-1768, samengesteld door de Hollandse kunsthandelaar Gerard Hoet. Bevat naast uitgebreide naamregisters van verzamelaars en kunstenaars eveneens de beschrijving van enkele private kunstkabinetten o.m. deze van de Prins van Nassau.
Edition originale et unique de cet important repertoire de prix de tableaux réalisés aux enchères principalement en Hollande mais aussi à Anvers par le marchand d'art Gerard Hoet. Comporte outre des registres de noms de collectionneurs et d'artistes, aussi les descriptifs de quelques cabinets privés. Bel exemplaire
Price:€400 - €600
Sellingprice:€600
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 ... Next lot Last lot