HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 266 from 723 Next lot Last lot
Lot nr:266
Book nr:32595
Author:VAN SCHRIECK, Adriaen
Title:Van t'beghin der eerster volcken van Europen, in-sonderheyt vanden oorspronck ende saecken der Neder-landren, XXIII boecken. Met betoon vande dwalinghen der Griecken ende Latinen op t'selve beghin ende den ghemeynen oorspronck.
Town:Ypre
Publisher:Franšois Bellet
Year:1614
Description:In-folio, [36] + 560 + [318] pp. Ge´llustreerd met front. door Guillaume du Tielt. De frontispice is Latijn, maar de rest van de tekst is in het Nederduits. Ontbreekt het portret van de auteur. Enkele roestvlekjes.
Gevolgd door (van dezelfde auteur): Monitorum secundorum libri V, Ypris Flandrorum, 1615, [24] + 63 + [1 blanco] + [60] pp. Perkamenten band uit de tijd, met opstaande randen, titel in inkt op de rug, rode sneden. Wat vlekjes op de band.
Opgeplakt op het laatste schutblad is een paginagrote gravure van een grafmonument van Ludwig von Thurn zu Eppenberg und Bichwill (+1654) door zijn zoon Fidel von Thurn (Zwitsers adellijk geslacht uit Sankt Gallen). Duitse tekst onderaan. Bovenaan twee wapenschilden en een Madonna, links Jozef met kind, rechts Franciscus met kind, centraal aanbidt ridder von Thurn het kruis
Note:Adriaen Van Scrieck werd op 26 december 1560 te Brugge geboren. Hij ging in Parijs studeren en werd raadsheer van Albrecht en Isabella, aan wie hij dit werk opdroeg. Hij was bevriend met Puteanus. Hij overleed in 1621, eveneens op 26 december, te Ieper.
Originele editie van dit merkwaardig werk waarin de auteur stelt dat het Vlaams veel ouder is dan het Grieks en Latijn. Het tweede deel is een etymologisch woordenboek in het Latijn. Brunet V, 241 ; Diegerick, Bib. Yproise 40 and 41.
Ex-libris C. De Poortere
Price:€500 - €700
Sellingprice:€600
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 ... Next lot Last lot