HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 262 from 723 Next lot Last lot
Lot nr:262
Book nr:30863
Author:LAMBERT TEN KATE, Hermansz
Title:Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der nederduitsche sprake
Town:Amsterdam
Publisher:R. en G. Wetstein
Year:1723
Description:2 vol. in-4, zonder front, [48], 743, ]1]; [8], 748, [1], [1 blank] pp en volledig. met de 3 gravures: hoofdvignet door J. Goeree, 1 uitslaande kaart met de volk- en taalverspreiding in Europa en 1 plaat met letterklanken. Bleke roestvlekjes, enkele bleke waterranden. Vol kalfslederen banden uit de tijd met nerven en rijke goudversiering op de ruggen, sleet aan de scharnieren, hoeken gedeukt, gespikkelde sneden
Note:Eerste uitgave van het 1ste wetenschappelijk etymologisch woordenboek van de Nederlandse taal. In Lambert ten Kate's (1674-1731) meesterwerk komen o.m. zijn "systeem en classificatie van de werkwoordvervoeging (toegepast op verschillende Germaanse talen), zijn sociolinguistische bevindingen (hij was zich scherp bewust van de nauwe relatie tussen taal en maatschappij) en zijn vernieuwend methodisch opzicht aan bod. Hij was een aanhanger van het 18de eeuwse inductieve, functionele rationalisme waarmee hij zich ook afzette tegen het Cartesianisme" (http://www.dbnl.org, Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek) en wordt terecht een van de grondleggers van de historisch-vergelijkende taalwetenschap genoemd.
NNBW V-295/296; niet in Brunet. Hs. ex libris de Potter
Price:€280 - €360
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 ... Next lot Last lot