HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 933 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:933
Book nr:30896
Author:[ORDONNANTIES]
Title:Den Coninck alsoo ons verthoont is dat de groote quantiteyt van het billoen van Vranckrijck [...] alles valsch in ghewichte inde provincien van onse onderdaenicheyt ghebrocht
Town:[Antwerpen
Publisher:Hieronymus Verdussen
Year:1645]
Description:In-4, [12] pp, zonder titel, koninklijk wapen in houtsnede op eerste blad.
Bijgevoegd: Gheboden ende uyt-gheroepen by mijnen Heeren, Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den ix. Augusti, 1625. 1 blad, met stadswapen van Antwerpen
+ Gheboden ende uyt-gheroepen by mijnen Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den xxix. April, 1631. 1 blad, met stadswapen van Antwerpen
+ Fransche Republiek. Besluyt der Representanten van het volk, gezonden by het Leger van den Noorden ende van Sambre en Maeze. Van den 27 Thermidor, het tweede jaer der Fransche Republiek, een ende onverdeelbaer. Antwerpen, Josephus, Saeyens, 1794. In-4, 16 pp.
Note:
Price:€80 - €120
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 ... Next lot Last lot