HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 854 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:854
Book nr:30949
Author:[BRABANTSE OMWENTELING]
Title:Alhier, alhier, Klaes is hier
Town:
Publisher:
Year:(1791)
Description:In-8°, 22 pp, houtsnede van Sinterklaas op een ezeltje op de titel. Verschillende personages uit Gent worden belachelijk gemaakt "Sinte Niklaes-giften voor de stad Gend". Met hs. annotaties. Ref. Bib. gantoise n° 14762.
Gevolgd door: Vervolgd van den Klaes, ofte avanturen van Kalote Verduren, stads waeker. In-8°, 32 pp, vervolg met grove beledigingen aan bekende Gentenaren. Ref. Bib. gantoise n° 11977
+ Alle-kinderen-dag, of de vergetelingen en misnoegde van S. Niklaes met ryspap gepaeyt. In-8°, 18 pp, houtsnede op de titel.
+ Konings-feest lachemerterye. Castigo ridendo mores. In-8°, 16 pp, vignet in houtsnede op de titel, staire gerist aan Borluut, Kervyn, Hacquaert etc. Ref. Bib. gantoise n° 11979.
+ Den grooten en opregten koningsbrief. In-8°, 34 pp, met meerdere karikaturen, pamflet tegen Favras, De la Potterie, Kervyn, Piers, Della Faille e.a. door Vervier, Coppens en Diericx. ref. Bib. gantoise n° 11978
+ 7 andere pamfletten. Samen in kartonnen band uit de tijd, sleet aan de rug, gespikkelde sneden.
Bijgevoegd: Jean-François VONCK. Naerdere onzeydige aenmerkingen of vervolg van staetkundige onderrigtingen voor het volk van Brabant. Ryssel, 1792. In-8°, 218 pp, gebonden in half bezaan uit de tijd, verlies van leder aan bovenste kapitaal (samen: 2 vol.)
Note:
Price:€240 - €300
Sellingprice:€360
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 ... Next lot Last lot