HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 828 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:828
Book nr:31705
Author:[GETIJDENBOEK]
Title:Getijdenboek voor gebruik van Rouen
Town:
Publisher:
Year:ca. 1400
Description:Kl. in-8°, [2]-157-[2] ff, handschrift op perkament, 12 regels per blad gotische schrift. Bladgrootte: 90 x 63 mm, bladspiegel: 46 x 33 mm. Enkele bindfouten, ontbreken de Boetepsalmen evenals het eerste blad van de litanieën en 3 andere bladen. Versierd met 15 grote verluchte initialen (5 regels) met rijkelijk versierde boorden. De grote initialen zijn afwisselend rood op een blauwe achtergrond en blauw op een rode achtergrond. Talloze kleine initialen (2 regels). Sommige marges zijn iets te kort.
Inhoud: 1-12 Kalender voor Rouen, 13-120: Fragmenten uit de evangelies, 121-146: Getijden van O.L.V., 150-157: Magnificat, gebeden voor de doden, gebeden voor Johannes de Evangelist en voor O.L.V. Op het eerste en het laatste blad een oud herkomststempeltje, niet geïdentificeerd.
19de eeuwse perkamentband in gotische stijl, dominopapier op de schutbladen, scharnieren zwak, goud op snee, verguld op de rug, 'Horae'
Note:Herkomst: Rouen, de kalender vermeldt het feest van de beschermheilige Macarius Romanus op 23 okt. in het rood, de mis van St. Ouen op 23 aug.
De kwaliteit van de verluchting is zeer hoog, het werk behoort tot de vroegste getijdenboeken van Rouen, dat 60 jaar later één van de grote centra werd voor verluchte handschriften. Guillaume de la Rue, verluchter / boekverkoper werd opgeleid te Parijs bij Étienne de la Fontaine. Hij was werkzaam rond 1400 en dit getijdenboek kan aan hem toegeschreven worden. Een vergelijkbaar hs. werd verkocht bij Sotheby's (5 dec. 1989, lot 106). Ook ms. 2230 uit de Guildhall Collectie in Londen (ca. 1410) vertoont gelijkenissen.
Ref. Fr. Avril, N. Reynaud. Les Manuscrits à peintures en France 1140-1520 "La Normandie" (1993), p. 169
M. Th. Gousset. "Parcheminiers et libraires rouennais à la fin du XIVe siècle d'après un document judiciaire". Viator, 24 (1993), pp. 233-247 [Guillaume de la Rue]

Heures à l'usage de Rouen, ca. 1400. Pet. in-8°, [2]-157-[2] ff, manuscrit sur vélin, 12 règles par page. Dimension de la feuille: 90 x 63 mm, espace du texte: 46 x 33 mm. Quelques erreurs de reliure, manquent les Psaumes de Pénitence, la 1ère feuille des litanies et 3 autres feuilles. Décoré de 15 grandes initiales (5 règles) avec de riches bordures. Le fond des initiales est alternativement rouge et bleu. Nombreuses lombardes (2 règles). Quelques marges un peu trop courtes. Contenu: 1-12 Calendrier pour Rouen, 13-120: Fragments des évangiles, 121-146: Heures de la Vierge, 150-157: Magnificat, prières pour les défunts, prières pour Jean l'évangéliste et pour la Vierge. Ancien cachet (non identifié) sur la première et la dernière feuille, charnières faibles, tranches dorées, 'Horae' en or sur le dos.
Ce livre d'heures peut être attribué à Guillaume de la Rue
Price:€6000 - €8000
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 ... Next lot Last lot