HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 507 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:507
Book nr:31085
Author:[BRABANTSE OMWENTELING]
Title:Het volk van Brabant door de stemme van den Geestelyken Staet, ende het derde Lid van de dry Hoofd-steden, gezamentlyk met verscheyde Leden van den Adel
Town:
Publisher:H.C.N. van der Noot
Year:(1789, 24 oktober)
Description:Kl. in-f, 15 pp, genaaid, zonder kaft of band. Bijgevoegd: Declaratie van den Keyzer en Koning, raekende de schulden die opzicht hebben tot de Troubelen in de Provintie van Vlaenderen. Gend, P.F. de Goesin, 1792. In-f, 3 pp, met wapenschild in houtsnede, getekend J.B. Bauwens.
+ Antwoord op de voorstellingen van Leopoldus of brief van eenen deugdzaemen borger van Gend. (Drukkerye van F. van Eeck, 1790. In-8, 10 pp, zonder kaft.
+ Eed der volontaire. 1 blad hs. in bruine inkt.
+ Ordonnantie van den Raede van Vlaenderen raekende het presteren van den Eed van getrouwigheyd van den 26. November 1789. Gend, de Goesin. In-f, 1 blad. (samen: 5 stuks)
Note:
Price:€90 - €120
Sellingprice:€160
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 ... Next lot Last lot