HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 998 from 1095 Next lot Last lot
Lot nr:998
Book nr:29741
Author:VENNE, Adriaen van de
Title:Tafereel van de Belacchende Werelt, en des selfs geluckige Eeuwe, Goet Rondt, met by-gevoegde Raedsel-Spreucken, aen-gewesen in de Boer-Achtige Eenvoudigheyt, op de Haegsche Kermis
Town:'s Graven-Hage
Publisher:voor den Autheur, op de Turf-Marct
Year:1635
Description:In-4░, [16], 280 pp, gegraveerde titel, titelvignet in houtsnede, 12 kopergravures op halve pagina door D van Bremden en P. de Jode naar A. VANDE VENNE. Oude hs. ex libris onderaan titelblad. Normale verbruining, enkele bleke marg. watervlekken. Gebonden in half leder (19de eeuws), versierd met goud, rode sneden
Note:Ref. Hollstein, De Jode I, 119 ; Hollstein, Vande Venne 438-445 ; Scheepers II, 283.
Een der fraaist ge´llustreerde boeken uit de 17de eeuw, interessant voor de folkloristische kennis. Een gravure laat de kwakzalver zien, andere een circusvoorstelling, de markt op het Buitenhof in Den Haag, enz. Op pp. 133-136 een woordenlijst van het bargoens
Price:€380 - €500
Sellingprice:€800
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 ... Next lot Last lot