HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 955 from 1093 Next lot Last lot
Lot nr:955
Book nr:27506
Author:CATS, Jacob
Title:Alle de wercken, soo oude als nieuwe ... Op nieus vermeerdert met des autheurs tachtig-jarige leven, huyshoudinge en bedenckingen op Zorg-vliet. De laatste druk. Hier komen noch by des dichter gedachten op slapeloose nachten, en twee en tachtig-jarig leven
Town:Amsterdam
Publisher:D. van de Dalen, F. Halma & Wed. A. van Someren
Year:1700
Description:2 dln in folio; [30] + 666 + [9] en [20] + 608 + 61 + [1] pp. Met portretten (van de auteur), vignetten, ca 390 emblematische gravures in goede afdrukken. Bevat drie dubbele platen: Huwelyx fuyk, Sic transit gloria mundi, Dodelycke uytgang. Enkele restauraties in de hoeken en de marges, (water)vlekjes in de marges. Gebonden in donkerbruine kalfslederen band, met sleet, met schade aan de hoeken en de rug en krassen op de platten
Note:Inhoud: Sinne- en Minnebeelden ; Emblemata moralia et oeconomica ; Self-stryt ; Tooneel der mannelicke achtbaertheyt ; Houwelick, dat is het gansche beleyt des echten-staets ; Galathea of herders-minneklacht ; Klagende Maegden ; Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tyt. Tweede volume: 's Weerelts begin, midden, eynde, besloten in de trou-ringh met de proef-steen van den selven ; Ouderdom en buyten-leven ; Hof-gedachten ; Invallende gedachten ; Koninglyke Harderin Aspasia ; Huwelycks-fuyck ; Dood-kiste voor de levendige ; Cats tachtig-jarige bedenckingen ; Gedachten op slapeloose nachten ; Twee en tachtig-jarig leven
Price:€300 - €500
Sellingprice:€340
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 ... Next lot Last lot