HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 654 from 1093 Next lot Last lot
Lot nr:654
Book nr:29891
Author:[VENETTE]
Title:Venus minzieke gasthuis, waer in beschreven worden de bedryven der liefde in den staet des houwelijks. Met de natuurlijke eigenschappen der mannen en vrouwen, hare ziekten, oirsaken en genezingen. Den zevende druk
Town:t'Amsterdam
Publisher:Philip Verbeek
Year:1715
Description:In-8, [24], 654, [28] pp. Volledig met gegraveerde titelpagina als frontispice. Titelvignet in houtsnede. Hs. ex libris op titelblad. Bleke roestvlekjes. Perkamenten band uit de tijd, wat vervuild
Note:Nicolas Venette (1633-1698) publiceerde dit populaire boek voor het eerst in 1687 in Amsterdam in het Frans, hetzelfde jaar nog verscheen de eerste Nederlandse vertaling. Hij baseert daarin zijn uitspraken op Hippocrates en Galenus
Price:€140 - €180
Sellingprice:€180
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 ... Next lot Last lot