HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 630 from 1093 Next lot Last lot
Lot nr:630
Book nr:30420
Author:[BIJBEL]
Title:Den bibel ghetranslateert ende vermeerdert ... mitten figuren
Town:Antwerpen
Publisher:Claes de Grave
Year:(1518, 28 Juni)
Description:In-f░, 368 ff, titel gedrukt in rood en zwart, met grote houtsnede (de Schepping). Tekst gedrukt in gotische letters, in twee kolommen, 42 regels per blad, rijkelijk ge´llustreerd met mooie initialen en met houtsneden meestal op halve pagina, sommige op volle pagina. De houtsneden zijn deels ge´nspireerd op die van de gebroeders Leeu. Ontbreken 3 bladen, nl. a2, Yy1, Yy4 (laatste blad). Verstevigd aan de rand: a1, a3, a4, a5, Vv4-Yy3 ; Scheur (tekst): i3, E6 (groot); Wormgat: s1-vv2. Enkele waterranden.
19de eeuwse band in 3/4 leder, rug met 4 ribben, binnenin bewaard zijn de oude kalfslederen platten, versierd met blindstempeling, sterk gewreven en met was verlies aan de hoeken, gekleefd op papier
Note:Ref. Nijh. Kron. 367 ; Darlow & Moule (1903A) 3275 ; Le Long 458-479. Deze Bijbel is een vermeerderde en gewijzigde uitgave van 'Den bible int corte' bij dezelfde drukker in 1513 en 1516. "Navolging van La Bible en francoys, de Fransche bewerking van Petrus Comestor's Historia scholastica; ook invloed van den Delftschen Bijbel van 1477".
"Deze dubbele uitgave (in twee dialecten) is nu vermeerderd met alle de boeken van den Bijbel (O.T.) die in de vorige uitgaven ontbraken, behalve Leviticus en Deuteronomium, de paralipomena, de twee boeken van Esdras en de psalmen. Van het N.T. geeft het boek de Handelingen, min een paar hoofdstukken (C. XVI-XVII), en de Openbaring." Beide uitgaven in Brabantse dialecten, maar deze versie (NK 367) grenst meer aan het Vlaams dan de andere ed. (NK 368)
Ref. Mertens in 'Geschiedenis der stad Antwerpen': "Al de exemplaren dezer twee uitgaven, welke men vinden kon, werden in beslag genomen en vernietigd; ook zyn zy ten uiterste zeldzaem."
Ref. F.P. Lorreins in 'Dietsche Warande en Belfort': "Nota's over en tot de geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling (1513-1518)" (Antw., 1904, pp. 10-26)
Zeldzaam, slechts 2 ex. in STCN (in Trinity College en Museum Meermanno)
Price:€1200 - €1800
Sellingprice:€3800
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 ... Next lot Last lot