HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 629 from 1093 Next lot Last lot
Lot nr:629
Book nr:29801
Author:[BIJBEL]
Title:De geheele H. Schriftuur: behelsende alle de boeken, de welke in 't algemeyn Concilie van Trenten voor canonyke zyn goedt-gekeurdt. Nieuwe overzettinge in de Nederlandsche tael: met korte verklaringen op de duystere plaetsen
Town:Utrecht
Publisher:Theodorus vanden Eynden
Year:1717
Description:In-fį, x, 596 ; [2], 542 pp, titels gedrukt in rood en zwart, identieke titelvignetten in kopergravure (L. WYDOM). Tekst in twee kolommen. Roestvlekken. Vol kalfslederen band uit de tijd, rug verguld, met rest. aan de hoeken, scharnieren en kapitalen
Note:Oude katholieke vertaling (met voetnoten) door Gilles (Aegidius) de WITTE (1648-1721), pastoor te Mechelen. Daar hij gebruik maakte van de 'veroordeelde vertaling, met name het Nieuwe Testament van Mons', ontstond er een conflict met de kerk. Hij diende af te treden en verhuisde nadien naar Utrecht. De vertaling is gebaseerd op de Latijnse vulgaat en met gebruik van 'het Nieuwe Testament van Mons'. In zijn vertaling is zijn Vlaamse afkomst herkenbaar. In Exodus gebruikt Gillis 'Jova' als aanduiding voor Gods naam.
De titel van het tweede deel: De vier groote propheten, de twaelf kleyne propheten, de boeken der MachabeŽn, het Nieuwe Testament.
Herkomst: Bibliotheek Minderbroeders Brussel (stempels op titelblad)
Price:€140 - €200
Sellingprice:€220
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 ... Next lot Last lot