HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 575 from 1093 Next lot Last lot
Lot nr:575
Book nr:29705
Author:[BRUGSE DRUKKEN e.a.]
Title:De godtvruchtige dienst-maegt (dat is) oeffeingen in alle haere Wercken
Town:Brugghe
Publisher:Pieter de Sloovere
Year:[1751]
Description:8°, 24 pp. Bijgebonden: Le chretien des-abusé du monde. Malines, L. Vander Elst, 1726. 68 pp + Geestelycke wandelinghe. Antwerpen, 1722. 24 pp + Godvruchtige en salige gepeysen op d'eeuwigheyt. Brugghe, P. de Sloovere, 1752. 45 pp. + Saelighe Waer-schouwinghe teghen verscheyde misbruyken in 't biechten ende communiceren. Ghent, F. D'Ercle, 1671. 95 pp + ANDREAE DENISII - Aeternae lacrimae. Duaci (?), [1664] + P.F.G.M. - Practycken van ootmoedigheyt. Loven, J.B. vander Haert, 1747. 2, 94 pp. Gebonden in perkament uit de tijd
Note:1, 2, 3 en 7 niet in STVC. - 4: één onvol. in SBB
Price:€160 - €240
Sellingprice:€160
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 ... Next lot Last lot