HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 495 from 1093 Next lot Last lot
Lot nr:495
Book nr:30026
Author:[BRUGGE - SCHUTTERSGILDEN]
Title:Gelukwenschen eer-galm aen ... Jor. Charles Lauwereyns .. hoofdman, ende aen den edelen agtbaeren Heer Jor. Bruno de Heere ... stadhouder der ... gilde van den edelen ridder Sint-Joris (gezeyd) d'oude Voet-boge, ende aen den heldmodigen heer d'heer Charles Coopman, koning der zelver gilde ... opgedraegen door Jor. Ignace Pardo ... binnen Brugge den 28 Ougst 1785
Town:
Publisher:Joseph van Praet
Year:1785
Description:In-f°, 6 pp; de datum is ook verstopt in een chronogram.
Bijgebonden: Nieuvv-jaer-wensch aen den heer hooft-man... van de Keyserlijcke ende Koninglijcke HooftGilde van den Edelen Ridder S. Sebastiaen, die d'Archiers vieren binnen Brugghe. Brugghe, Fr. Beernaerts, (1756). Één blad met een houtsnede bovenaan en verzen van Joseph Daveloose.
+ Nieuw-jaer-wensch ... opgedraegen aen ... Antonius de Peñaranda, stadhouder ... benevens aen ... Pieter Jacobus van Outryve, koning der oud-vermaere en wyd-beroemde hoofd-gilde, van den heylighen ridder en martelaer St. Sebastiaen ... Brugge, Cornelis de Moor en zoon, (1796). Één blad met een versierde boord en verzen van Hendrik Roos
+ Nieuw-jaer-wensch ... opgedraegen aen ... Jan Baptiste d'Hooghe, hoofdman, benevens aen .. Petrus Jacobus van Outryve ... als ook aen den dapper heer, Daniël Simoens, koning, der vry hoofd-gilde van de Vrye ARchieren ... St. Sebastiaen. Brugge, Cornelis de Moor en zoon, (1795).
+ 3 gelegenheidsdrukwerken i.v.m. de gilde der Schermers (gezeyd) Hallebardiers onder de beschermingen van den heylighen arts-engel Michaël
+ Nieuw-jaerwensch Gilde van den H. Zacheus. Gend, Vanderschueren, (1791).
Samen: 8 stuks met een handgeschreven titel in een gegraveerde rand voorin). genaaid, met blauwe papieren kaft.
Bijgevoegd: Henri GODAR. Histoire de la Gilde des Archers de Saint Sébastien de la ville de Bruges. Bruges, Stainforth, 1947. In-8°, 525 pp, met 140 ill. Genaaid
Note:
Price:€280 - €360
Sellingprice:€1100
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 ... Next lot Last lot