HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1221 to 1240 from 1246 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1221 OVIDIUS NASO

price: €600 - €900
La Vita et metamorfoseo... figurato & abbreviato in forma d'epigrammi da M. Gabriello Symeonibid
Click to enlarge image 1222 OVIDIUS NASO

price: €800 - €1200
Metamorphosis dat is: die herscheppinghe oft veranderinge beschreven vanden vermaerden ende gheleerden poet Ovidius... Seer profijtelijck, dienstbaer ende nut voor alle edele geesten, ende constenaers: als rhetoriciens, schilders, beelt-snijders, gout-smeden, ede eenpaerlijck alle liefhebbers der historienbid
Click to enlarge image 1223 OVIDIUS NASO, Publius

price: €800 - €1400
Copper engravings after Hendrick Goltzius, illustrating Ovid's Metamorphosesbid
Click to enlarge image 1224 OVIDIUS NASO, Publius

price: €180 - €300
P. Ouidij Nasonis poetae Sulmonensis Opera quae vocantur amatoriabid
Click to enlarge image 1225 OVIDIUS NASO, Publius

price: €200 - €300
Publii Ovidii Nasonis Opera Omnia, in tres tomos divisa, cum integris Nicolai Heinsii ... studio Borchardi Cnippingiibid
Click to enlarge image 1226 PASCAL, Blaise; pseud.:) Louis de Montalte

price: €60 - €90
Litterae provinciales de Morali & Politica Jesuitarum disciplina. Tomus secundusbid
Click to enlarge image 1227 PLAUTUS

price: €100 - €160
M. Acci Plauti Comoediae vigintibid
Click to enlarge image 1228 RAEVARDUS, Jacobus

price: €360 - €500
Variorvm, sive De ivris ambigvitatibvs libri qvinqvebid
Click to enlarge image 1229 [RARITEITEN - SPREEKWOORDEN]

price: €400 - €500
Lyste van rariteyten, die verkocht sullen werden op den 32 van Bokkem-maand, in den jare dat tweemaal drie soo veel doet als driemaal twee ten Huyse van Anna Folie alwaar de selve rariteyten drie dagen na de verkooping van niemand konnen gesien werden / Lyste van rariteyten die verkocht sullen worden op den 33 van Haringmaand / Lyste van spreekwoordenbid
Click to enlarge image 1230 [RELIURE]

price: €1200 - €1800
Pragmatica sanctiobid
Click to enlarge image 1231 ROUSSEAU, Jean-Jacques

price: €180 - €240
Du contract social; ou principes du droit politiquebid
Click to enlarge image 1232 SMYTERS, Anthonius

price: €120 - €180
Epitheta, Dat zijn Bynamen oft Toenamen. Een Boek, niet alleenlijck bequaem ende dienstlijck voor alle die de Poëten-konste beminnen, maer oock om alle andere Nederduytsche compositien te vercieren. Met oock korte uitlegginghe van zommighe sware namen ende woordenbid
Click to enlarge image 1233 STALPART van der WIELE, Joannes

price: €240 - €300
Extractum katholicum tegen alle gebreken van verwarde harsenenbid
Click to enlarge image 1234 [SWEERTS, Hieronymus]

price: €100 - €120
Koddige en ernstige opschriften, op luyffens, wagens, glazen, uithangborden, en andere taferelenbid
Click to enlarge image 1235 TASSO, Torquato

price: €90 - €140
Jérusalem délivrée poëme, traduit de l'italien. Nouvelle édition revue et corrigée, enrichie de la vie du Tassebid
Click to enlarge image 1236 TUINMAN, Carolus

price: €90 - €140
Fakkel der Nederduitsche Taale ... waare betekening van zeer veele woorden en spreekwyzenbid
Click to enlarge image 1237 TUINMAN, Carolus

price: €70 - €90
Oorsprong en uytlegging van dagelyks gebruikte nederduitsche spreekwoorden: tot opheldering der Vaderlandsche Moedertaalbid
Click to enlarge image 1238 VAENIUS, Otto

price: €1200 - €1800
Historia septem infantium de Lara - Historia de los siete infantes de Larabid
Click to enlarge image 1239 VALERIUS FLACCUS, Caius - BURMAN, Petrus (vert.)

price: €80 - €120
C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon libri octo : cum notis integris Ludovici Carrionis, Laurentii Balbi Liliensis, &c.bid
Click to enlarge image 1240 VAN BELLEGHEM, P.J. - WATERSCHOOT, Daniel

price: €90 - €120
Deure oft ingang tot de Nederduytsche taele, deszelf letter-greep schryf- en uytspraek-konstebid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 Next page Last page