HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1201 to 1220 from 1246 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1201 [FUNCK & DILLENS]

price: €200 - €300
Plans et journaux des sieges de la derniere guerre de Flandres, rassemblés par deux capitaines etrangers au service de Francebid
Click to enlarge image 1202 GODWIN, Thomas

price: €60 - €100
Romanae Historiae, Anthologia Recognita & aucta. Een Engelsche Uytlegginge van de Romeynsche Oudheden, waer in veel Romeynsche, en Engelsche Ampten werden vergeleken, en verscheyden donkere maniere van spreken verklaertbid
Click to enlarge image 1203 GRACIAN y MORALES, Baltasar SJ (1601-1658)

price: €90 - €120
De volmaakte wysheit, of De man in alles bedreven, en het voorbeeld eener algemeene wetenschap.bid
Click to enlarge image 1204 THIS LOT WILL NOT BE AUCTIONED

price:
Description de touts les Pays-Basbid
Click to enlarge image 1205 HOOGHE, Romeyn de

price: €300 - €500
Hieroglyphica, of merkbeelden der oude volkeren: namentlijk Egyptenaren, Chaldeeuwen, Feniciers, Joden, Grieken, Romeynen enz.bid
Click to enlarge image 1206 HUYDECOPER

price: €70 - €90
Proeve van Taal- en dichtkunde in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels Ovidiusbid
Click to enlarge image 1207 HUYGENS, Constantijn

price: €600 - €900
[Ses Boecken van de ledige uren] Otiorum libri sex. Poemata varii sermonis, stili, argumentibid
Click to enlarge image 1208 [INCUNABEL] Gerardus Zerbolt van Zutphen

price: €1500 - €2000
De spiritualibus ascensionibus tractatulusbid
Click to enlarge image 1209 [INCUNABEL] GUILLERMUS ALTISSIODORENSIS

price: €2400 - €3600
Summa aurea in quattuor libros Sententiarum Petri Lombardibid
Click to enlarge image 1210 LA BRUYÈRE

price: €90 - €140
Les Caractères de La Bruyère. Nouvelle éditionbid
Click to enlarge image 1211 [LACOMBE, Jacques]

price: €1200 - €1400
Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matière. Arts et métiers mécaniquesbid
Click to enlarge image 1212 LeROY, Jacques

price: €1500 - €2000
Brabantia Illustrata - Le Brabant illustré, contenant une exacte description de tous les chateaux et maisons seigneuriales du Brabant- Verheerlijkt Brabant / L'Erection de toutes les terres, seigneuries & familles titrées du Brabantbid
Click to enlarge image 1213 [LOTERIJSPREUKEN]

price: €200 - €300
't Vermaaklyk lottooneel van Holland, zynde een Mengelmoes van Zinryke, Keurige, geestige, Snaakse, Vremde en Wonderlyke, Loteryspreuken (...). Mitsgaders, de Zin, en Loteryspreuken van Weesp.bid
Click to enlarge image 1214 LUYCKEN, Casper

price: €200 - €300
Onfeylbare regel van winste sonder verlies : ofte Korte aenwijsinge en bericht, om 't zy door koopmanschap, ambacht of neeringe, altijdt winninge te doen ; en in korten tijt rijck te worden : ende rijck geworden zijnde, den rijckdom (sonder eenige vreese van verlies) sekerlick te behouden. Als mede om gelt op interest te doen, datmen gewisse sekerheydt hebbe, dat het capitael vast en onverlieslick zy, en datmen hoogen interest daer van treckebid
Click to enlarge image 1215 LYDIUS, Jacobus

price: €90 - €140
Vrolicke uren des doodts, ofte der wysen vermaeck. De tweede druck, vermeerdertbid
Click to enlarge image 1216 MARINO, Giovanni Battista

price: €90 - €140
L'Adone, poema del cavalier Marino : con gli Argomenti del Conte Fortuniano Stavitale et l'Allegorie di don Lorenzo Scotobid
Click to enlarge image 1217 [MECHELSE MANENBLUSSERS]

price: €700 - €900
Treur-galm over den Mechelschen maenen-blusch overwonnen door de Antwerpschen Zielen-Bluschbid
Click to enlarge image 1218 [MONTESQUIEU]

price: €80 - €120
De l'Esprit des Lois. Nouvelle éditionbid
Click to enlarge image 1219 [OPÉRA]

price: €280 - €400
Recueil d'Ariettes d'opéras comiquesbid
Click to enlarge image 1220 OVIDIUS NASO

price: €280 - €360
Den metamorphosis ofte herscheppinghe. In onse Nederduijtsche tale overgeset ende met figuren verciert elck tot Sijnder Historien dienende. Seer nut voor alle schilders, beeltsnijders, goutsmeden, ender liefhebbers der historienbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 Next page Last page