HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1181 to 1200 from 1246 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1181 VECELLIO, Cesare

price: €2800 - €4000
De gli habiti antichi, et moderni di diverse Parti del Mondo, Libri duebid
Click to enlarge image 1182 WAHLEN, Auguste

price: €240 - €360
Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du mondebid
Click to enlarge image 1183 [AANDELENHANDEL - Great mirror of folly]

price: €2800 - €3600
Het groote tafereel der dwaasheid, vertoondende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den Jaare MDCCXXbid
Click to enlarge image 1184 ANTONIDES van der GOES, Joannes

price: €90 - €140
Alle de gedichten, hier by komt het Leven des Dichters. Sesde drukbid
Click to enlarge image 1185 BOSC, R.P. du

price: €120 - €180
L' honneste femme divisée en trois partiesbid
Click to enlarge image 1186 BRUNE, Johannes de

price: €300 - €400
Nieuwe wyn in oude le'er-zacken. Bewijzende in spreeck-woorden, 't vernuft der menschen, ende 't gheluck van onze Nederlandsche Taelebid
Click to enlarge image 1187 BRUNE de jonge, Jan de

price: €200 - €300
Jok en ernst: dat is allerlei deftige hofredenen, quinkslagen, boerteryen, raadsels, spreuken, vragen, antwoorden, gelikenissen. An al wat dien gelijkvormigh met de naam van apoghtegmata verstaan wortbid
Click to enlarge image 1188 BRUNE de jonge, Jan de

price: €280 - €360
Wetsteen der Vernuften, oft bequaam middel, om, van alle voorvallende zaken, aardighlik te leeren sprekenbid
Click to enlarge image 1189 BURG, Hermanus van den

price: €280 - €400
Mengelpoëzybid
Click to enlarge image 1190 CALEPINO, Ambrogio

price: €280 - €360
Ambrosii Calepini Bergomatis lexicon adauctum et recognitumbid
Click to enlarge image 1191 CERVANTES SAAVEDRA, M. de

price: €300 - €450
De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door den beroemden Picart den Romein en andere ... beshreeven op een' vryen en vrolyken trant, door Jacob Campo Weyermanbid
Click to enlarge image 1192 [CLOOTWYK, Matthys van der Merwede, Heer van].

price: €180 - €240
Uyt-Heemsen Oorlog, ofte Roomse Min-Triomfen, van M.V.M. Hr. van Cl. Voor-Gevallen en Beschreven in't Jaer 1647, 48, 49, en 50bid
Click to enlarge image 1193 [DE CALVI, François]

price: €360 - €450
Legende ofte historye vande snoode practijcquen ende behendige listicheden der dieven. Overgeset uyt het frans. Hier achter is noch by gevoecht Gielers vocabulaer haer taelbid
Click to enlarge image 1194 DE DAMHOUDER, Joost

price: €2800 - €3600
Practycke ende handbouck in criminele zaeken, verciert met zommeghe schoone figuren en[de beilde[n ter materie diene[n]de (...) alle[n Souuerains, Baillius, Scouteetins, Meyers, Burchmeesters, Scepenen en[de] andere wethoudere[n] en[de] Officieren zeere proffytelick en[de] noodsakelickbid
Click to enlarge image 1195 DE DAMHOUDER, Joost

price: €320 - €360
Practycke in criminele saecken... Item hier is noch by ghevoecht d'Ordinantie op t'stuck vande Criminele Justitie in dese Nederlandenbid
Click to enlarge image 1196 DE HOOGHE, Romeyn (ill.)

price: €180 - €240
Les cent nouvelles nouvelles. Suivent les cent nouvelles contenant les cent histoires nouveaux, qui sont moult plaisans a raconter, en toutes bonnes compagnies; par maniere de joyeusetebid
Click to enlarge image 1197 DE LARREY

price: €180 - €240
Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandtbid
Click to enlarge image 1198 DE RUYTER, Jacobus

price: €140 - €200
Nieuw lied-boek, genaemt den vrolyken speel-waegenbid
Click to enlarge image 1199 [DEWASME] DE LA BARRIÈRE - DE JONGHE

price: €800 - €1200
Collection historique des principales vues des Pays Bas dédiée au roi, dessinée par De La Barrièrebid
Click to enlarge image 1200 EPICTETUS - CEBES

price: €200 - €300
Epicteti Enchiridion, et Cebetis tabula, graece & latinebid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 Next page Last page