HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1061 to 1080 from 1246 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1061 HUGO SJ - HARDUYN, Justus de (vert.)

price: €80 - €120
Goddelycke wenschen verlicht met sinnebeeldenbid
Click to enlarge image 1062 [JANSSEN VAN TER GOES, Anthony]

price: €380 - €450
De Leermeester der Zeden, Vertoond in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegelingen op 't Leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaarsbid
Click to enlarge image 1063 JOACHIM, Abbot of Fiore, and ANSELM, Bishop of Marsico, attributed to

price: €600 - €800
Vaticinia, sive prophetiae . . . Vaticinii, overo Profetiebid
Click to enlarge image 1064 JOACHIM, Abbot of Fiore

price: €400 - €600
Profetie dell'abbate Gioachino, et di Anselmo vescovo di Marsico con l'imagini in dissegno, intorno a' pontefici passati, e c'hanno a venirebid
Click to enlarge image 1065 JUNIUS, Hadrianus

price: €600 - €900
Hadriani Iunii Medici Emblemata, ad D. Arnoldum Cobelium. Eiusdem Aenigmatum Libellus, ad D. Arnoldum Rosenbergumbid
Click to enlarge image 1066 KREIHING, Johannes SJ

price: €300 - €400
RP. Ioannis Kreihing Societatis Iesu Emblemata Politica Carmine explicata ad Serenissimum Principem Leopoldum Wilhelmum Archiducem Austriae &c. Ducem Burgundiae &c. ...bid
Click to enlarge image 1067 KRUL, Jan Harmenszoon

price: €1500 - €2000
Eerlycke Tytkorting bestaende in verscheyde rymenbid
Click to enlarge image 1068 [LA COURT, Pieter de]

price: €160 - €200
Sinryke fabulen verklaart en toegepast tot alderley Zeede-lessen, Dienstig om waargenomen te werden in het Menschelijk en Burgerlijke leevenbid
Click to enlarge image 1069 La RUE, Charles de SJ

price: €90 - €120
Caroli Ruaei e Societate Jesu Carminum libri quatuor. Editio quintabid
Click to enlarge image 1070 LASSENIUS, J.

price: €240 - €400
De hemelsche morgendauw der soete genade Gods, Uit verscheide Droppelen veeler heerlyke Kernspreuken der H. Schrift, ter besproeying van den kweekhof van Christusbid
Click to enlarge image 1071 [LUIKEN, Jan] (JOCELYN-BROOK, Elizabeth)

price: €280 - €360
Uyterste wille van een moeder Aan haar toekomende kind, Toegeeigent aan de Volmaakte huysmoeder.bid
Click to enlarge image 1072 LUIKEN, Jan

price: €400 - €600
De onwaardige wereld, vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzenbid
Click to enlarge image 1073 LUIKEN, Jan

price: €140 - €180
Goddelyke liefde-vlammen, of vervolg van Jesus en de ziele, handelende van een boetvaerdige, geheiligde, liefhebbende en haar zelfstervende ziele ...bid
Click to enlarge image 1074 LUIKEN, Jan

price: €180 - €260
Het leerzaam huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzenbid
Click to enlarge image 1075 LUIKEN, Jan

price: €120 - €160
Jezus en de ziel. Een geestelyke spiegel voor 't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden. Vervat in drie deelenbid
Click to enlarge image 1076 LUIKEN, Jan

price: €240 - €360
Joan Luykens Duytse lier, drayende veel van de nieuwste, deftige, en dartelende toonenbid
Click to enlarge image 1077 LUIKEN, Jan

price: €140 - €200
Vonken der liefde Jezus, van het God begeerende zielen-vuurbid
Click to enlarge image 1078 LUIKEN, Jan en Kasper

price: €280 - €400
Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten, konstig afgebeeld, en met zinryke spreuken en stichtelyke verzen verryktbid
Click to enlarge image 1079 MANNICH, Johann (1580-1637)

price: €700 - €900
Sacra emblemata lxxvi inquibus summa uniuscuiusq evangelii rotunde adumbraturbid
Click to enlarge image 1080 MARTINET DESCURY

price: €500 - €600
Emblesmes royales Louis Le Grandbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 Next page Last page