HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1041 to 1060 from 1246 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1041 DREXEL, Jeremias SJ (1581-1638)

price: €380 - €500
Noe architectus arcae in diluvio Navarchusbid
Click to enlarge image 1042 ELGER, Willem den

price: €160 - €200
Zinne-beelder der liefde, met puntdigten en aantekeningenbid
Click to enlarge image 1043 ENGELGRAVE, Henricus

price: €280 - €360
Lux Evangelica sub velum sacrorum emblematum reconditabid
Click to enlarge image 1044 FLAMEN, Albert

price: €400 - €600
Devises et emblesmes d'amour, moralisezbid
Click to enlarge image 1045 FREITAG, Arnold

price: €400 - €600
Mythologia ethica, hoc est moralis philosphiae per fabulas brutis attributas ....bid
Click to enlarge image 1046 GIOVIO, Paulo, Bishop of Nocera

price: €280 - €360
Dialogo dell'imprese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera et del S. Gabriel Symeoni Fiorentinobid
Click to enlarge image 1047 GRAAUWHART, Hendrik

price: €360 - €450
Leerzame zinnebeelden, bestaande in christlyke bedenkingen door vergelykinge eeniger schepselen, als dieren, vogels, gewassen &c. Tweede drukbid
Click to enlarge image 1048 H(OOGSTRAETEN), F. v.

price: €200 - €300
De schoole der wereld, Geopent in CXL Vliegende Bedenkingen op veelerhande voorvallende Gezichten en Zaeken; Toege-eigent aen den overleden Heere Jacob Cats - Mengeldichtenbid
Click to enlarge image 1049 HAEFTENUS of HAEFTEN, Benedictus van

price: €280 - €360
Regia via crucisbid
Click to enlarge image 1050 HAEFTENUS of HAEFTEN, Benedictus van

price: €240 - €300
Schola Cordis sive aversi a Deo Cordis ...bid
Click to enlarge image 1051 HEINSIUS, Daniel

price: €300 - €400
Lof-sanck van Iesus Christus den eenigen ende eeuwigen sone godes ende zyne andere Nederduytse poematabid
Click to enlarge image 1052 HESIUS, Guilielmus [Willem van Hees]

price: €240 - €300
Emblemata sacra de fide, spe, charitatebid
Click to enlarge image 1053 HEYNS, Zacharias

price: €600 - €800
Emblemata, Emblemes chrestienes et Morales. Sinne-beelden streckende to christelicke Bedenckinghe ende Leere der Zedicheytbid
Click to enlarge image 1054 HOOGSTRATEN, Frans van

price: €600 - €900
Het Voorhof der Ziele, gehangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden.bid
Click to enlarge image 1055 HOUBRAKEN, Arnold

price: €280 - €360
Een-en-veertigh stuks verscheydene Sinnebeelden, geinventeerd en in 't kooper gebragt door A. Houbrakenbid
Click to enlarge image 1056 HOUBRAKEN, A.

price: €240 - €300
Stichtelyke zinnebeelden, Gepast op deugden en ondeugden, in LVII tafereelen (...) En verrykt met de bygedichten van Juffr. Gezine Britbid
Click to enlarge image 1057 HOYER, Michael

price: €160 - €200
Flammulae amoris S.P. Augustini Versibus et Iconibus Exornatae. Auctore F. Michaele Hoyerobid
Click to enlarge image 1058 HUGO, Herman - Otto VAENIUS

price: €240 - €300
De godlievende ziel vertoont in zinnebeelden door Herman Hugo en Otto van Veen, met dichtkunstige verklaringen van Jan Sudermanbid
Click to enlarge image 1059 HUGO, Herman

price: €280 - €360
Pia desideria emblematis elegiis & affectibus SS. Patrum illustratabid
Click to enlarge image 1060 HUGO, Herman

price: €160 - €200
Pieux desirs imités des latins du R.P. Hugo, mis en lumière par Boëce a Bolswertbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 Next page Last page