HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1001 to 1020 from 1246 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1001 ABRAHAM À SANCTA CLARA

price: €280 - €360
Narrinnen-spiegel, vertoonende natuurelyk en figuurelyk den aardt, levenswyze, en gebreeken der gebrekkige vrouwtjes enz.bid
Click to enlarge image 1002 ALCIATI, Andrea

price: €600 - €900
Emblematabid
Click to enlarge image 1003 ALCIATI, Andrea

price: €280 - €360
Emblemata V. Cl. Andreae Alciati, cum Imaginibus plerisque restitutis ad mentem Auctoris. Adiecta compendiosa explicatione Claudii Minois Divionensis ...bid
Click to enlarge image 1004 ALCIATI, Andrea

price: €700 - €900
Emblemes de nouveau traslatez en Francois vers pour vers iouxte les latins...bid
Click to enlarge image 1005 ALCIATI, Andrea

price: €300 - €500
Omnia Andreae Alciati V.C. Emblemata: adiectis commentariis, ... per Claudium Minoem...bid
Click to enlarge image 1006 ARESI, Paolo

price: €120 - €180
Delle sacre imprese... libro quarto ...bid
Click to enlarge image 1007 AYRES, Ph.

price: €280 - €400
Emblemata Amatoria, Emblems of Love, Embleme d'Amore, Emblemes d'Amours. In four Languages. Dedicated to the Ladysbid
Click to enlarge image 1008 BAARDT, Petrus

price: €300 - €400
Deugden-spoor in de on-deughden des werelts aff-gebeeldt: op den regel: wat Kennaer kan de Werelt niet, die door den Menschen Herte siet?bid
Click to enlarge image 1009 BEZA, Théodore

price: €700 - €900
Les Vrais Pourtraits des Hommes Illustres en Piete et Doctrine, etc., avec les Descriptions de leur vie et de leur faits plus memorables. Plus Quarante quatre Emblemes Chrestiensbid
Click to enlarge image 1010 BOCCHIUS, Achillis (1488-1562)

price: €900 - €1600
Symbolicarum quaestionum, de universo genere, quas serio ludebat, libri quinquebid
Click to enlarge image 1011 BOISSARD, Jean-Jacques

price: €1400 - €2000
Emblematum liberbid
Click to enlarge image 1012 [BOLLAND, TOLLENAER e.a.]

price: €240 - €300
[Afbeeldinghe van d'eerste eeuwe der societeyt Jesu]bid
Click to enlarge image 1013 BOLSWERT, Boetius à

price: €180 - €260
Duyfkens ende Willemynkens Pelgrimagie tot haren beminden binnen Jerusalem... Beschreven ende met sin-spelende beeldenbid
Click to enlarge image 1014 BORJA; Juan de

price: €1200 - €1400
Empresas Moralesbid
Click to enlarge image 1015 BROUËRIUS van NIEDEK, Mattheus

price: €140 - €180
Zederyke zinnebeelden der tonge...bid
Click to enlarge image 1016 BRUIN, Claas

price: €380 - €450
Cl. Bruins aanmerkingen, op Otto van Veens Zinnebeelden der Goddelyke Liefdebid
Click to enlarge image 1017 BRUNE, Johannes de

price: €280 - €400
Emblemata of Zinne-werck: voorghestelt, in Beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwebid
Click to enlarge image 1018 BRY, Johann Theodor & Johann Israel de

price: €2400 - €3000
Emblemata Saecularia. Mira et lucunda Varietate Saeculi Hujus Mores ita Exprimentia - Weltliche lustige neuwe Kunststück der jetzigen Welt ... Stamm und Wapenbüchleinbid
Click to enlarge image 1019 BRY, Johann Theodor & Johann Israel de

price: €1800 - €2400
Emblemata Saecularia. Mira et lucunda Varietate Saeculi Hujus Mores ita Exprimentia - Weltliche lustige neuwe Kunststück der jetzigen Welt ... Stamm und Wapenbüchlein (Fragment)bid
Click to enlarge image 1020 BURG, Hermanus van den

price: €280 - €360
Verzameling van uitgekorene zin-spreuken, en zinnebeeldige print-vercieringen, eertyds, op bevel van den aller doorlugtigsten Keizer der Russen, Peter Alexis, of de Grote, getekend en gesnedenbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 Next page Last page