HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 101 to 120 from 1246 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 101 STREUVELS, Stijn

price: €240 - €360
Werkmenschenbid
 102 TIMMERMANS, Felix

price: €140 - €220
Bij de Krabbekokerbid
Click to enlarge image 103 TIMMERMANS, Felix

price: €60 - €90
Leontientje, tooneelspel in 3 bedrijvenbid
Click to enlarge image 104 VAN DE WOESTIJNE, Karel

price: €100 - €160
God aan zeebid
Click to enlarge image 105 VAN DE WOESTIJNE, Karel

price: €80 - €120
Kunst en geest in Vlaanderen. Eerste bundel opstellenbid
Click to enlarge image 106 VAN DE WOESTIJNE, Karel

price: €30 - €50
Laetemsche Brieven over de Lente aan Adolf Herckenrathbid
Click to enlarge image 107 [VERCAMMEN, Angèle]

price: €200 - €300
Liber amicorumbid
Click to enlarge image 108 VONDEL, Joost van den (1587-1679)

price: €100 - €140
Lucifer, treurspelbid
Click to enlarge image 109 [BRUGGE - ST. SALVATORS]

price: €180 - €240
Hiernaer volghen de kerckmeesters van de fabrycke van de Collegiale kercke van St. Salvators beginnende met de jare duyst vyf hondertbid
Click to enlarge image 110 [BRUGSE VRIJE]

price: €80 - €140
Handschrift met beschrijving van verdeling van Huizen, gronden enz in de regio van het Brugse Vrije voor de families Pulinx, de Stoop, Plasschaert enz uit 1767bid
Click to enlarge image 111 [CATS]

price: €120 - €180
Tachtigh-jarige bedenckingen mitsgaeders het tachtigh-jarigh leven ende huys-houdinge op Sorgh-vlietbid
Click to enlarge image 112 [CHARTER]

price: €70 - €90
Erfenis van een heerlijkheid ter Hille voor Anselmus Nieulant, poorter van de stad Bruggebid
Click to enlarge image 113 [CHARTER]

price: €160 - €200
Overdracht van leengoed, gedaan door Gille de la Dense, seigneur van Etikhove, jegens de leden der familie van mejuffrouw Jehanne Jochet, voor een rente van 30 pond per jaarbid
Click to enlarge image 114 [HEURES]

price: €160 - €240
Nouvelles Heures et Prières composées dans le style des manuscrits du XIVe au XVIe sièclebid
Click to enlarge image 115 [LEEN-DENOMBREMENT]

price: €80 - €120
Denombrement aan Cornelis de Grotebid
Click to enlarge image 116 [LEEN-DENOMBREMENTEN]

price: €280 - €360
Ontvangstbewijs van rentebid
Click to enlarge image 117 [LIEDBOEK]

price: €900 - €1200
Manuscript met psalmenbid
Click to enlarge image 118 [MANUSCRIPTPLAN]

price: €70 - €90
Propriété de Monsieur F. de Valenzi - causa Uxoris située à Moerbeekebid
Click to enlarge image 119 [ROLLEGEM]

price: €80 - €120
Aankoopakte stuk grond Moorsele, heerlykhede van Rolleghem Cappellebid
Click to enlarge image 120 [SRI LANKA]

price: €160 - €200
19th century, palm leaf manuscript, in Sinhala text (?), which is a descendant of the Brahmi script, Sri Lanka (Ceylon)bid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 Next page Last page